Zijn scholen toe aan meer ruimte voor innovatie?

Zijn scholen toe aan meer ruimte voor innovatie?

Als reactie op het onlangs afgesloten bestuursakkoord gaf de directeur onderwijs mbo bij het ministerie van Onderwijs aan dat scholen meer behoefte zouden hebben aan innovatie.
Is dit een kwestie van ‘wishfull thinking’ of hebben scholen werkelijk die behoefte?

Meer vrijheid, maar ook meer verantwoording

ROC ’s krijgen de mogelijkheid om meer op regionaal niveau te bekijken waar vraag naar is en om daartoe allianties te sluiten met het regionale bedrijfsleven en de lokale overheden. Dat klinkt goed, want veel van de afgestudeerde mbo’ers vinden werk in de regio.
Echter, scholen hebben al moeite genoeg om het onderwijsprogramma vanaf 2016 goed in te vullen. Vanuit de regio worden al veel keuzedelen aangevraagd en gehonoreerd, maar de invulling daarvan stuit ook op praktische en logistieke bezwaren, net als veel andere keuzedelen.
Daarnaast is de werkgelegenheid voor mbo’ers in de regio over het algemeen al goed en voor de sectoren Horeca en Techniek zelfs uitstekend.
Als laatste moet voor die regionale programma’s ook weer extra verantwoording worden afgelegd, iets waar scholen helemaal geen behoefte aan hebben.

Meer regionale afstemming en samenwerking in keuzedelen

De oplossing voor de scholen om meer regionale afstemming en samenwerking te zoeken zou in de keuzedelen kunnen liggen. Binnen het huidige onderwijsprogramma hebben veel scholen moeite met de invulling van keuzedelen en er wordt dan ook vaak voor de generieke keuzedelen gekozen (zie ook: keuzedeelmonitor)
Als de scholen het aanbod en op termijn de examinering van keuzedelen beter onder knie krijgen, kan hier een grote regionale differentiatie mee bereikt worden. Daar is geen extra verantwoording voor nodig.

Peter Stokvisch

Al zijn hele leven actief in het mbo-onderwijs, eerst als leraar, later als uitgever voor beroepsgerichte lesmethoden bij meerdere uitgeverijen. Sinds bijna 8 jaar werkzaam voor Edu’Actief, als uitgever in het mbo-onderwijs, specifiek voor Sport en Bewegen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer