Meer betrokkenheid in de klas? Stel eens een vraag!

Meer betrokkenheid in de klas? Stel eens een vraag!

‘Huh wat?’ Of ‘Weet ik veel.’ Twee gangbare reacties van leerlingen wanneer je ze een vraag stelt over de lesstof. Hoe kun je als docent deze reacties voor zijn? Op de Bett kreeg ik van Isabella Wallace (docente en bestseller auteur van verschillende onderwijsboeken) uitleg over de PPPB-techniek.

Pose, Pause, Pounce, Bounce

De Pose, Pause, Pounce en Bounce techniek is simpel, maar vreselijk effectief zo bleek tijdens de sessie. Je geeft vooraf aan bij de leerlingen dat je deze techniek gaat gebruiken. De leerlingen weten dat er nu vier stappen gaan volgen. Elke keer als je met een stap begint, geef je dit expliciet aan.

1. Pose

Eerst stel je de vraag. ‘Jongens, opletten! Ik ga een vraag stellen’. Bijvoorbeeld:  ‘Welke P is het meest belangrijk voor een snackbar?’

2. Pause

Leerlingen mogen even nadenken over de vraag of eventueel met een medeleerling overleggen. Wat zou het antwoord kunnen zijn? Overleggen met een medeleerling zorgt ervoor dat leerlingen het minder spannend vinden om straks in de klas te antwoorden. Isabella raadt daarom aan om dit toe te laten als het kan.

3. Pounce

Nu wordt ’t spannend voor de leerlingen. Wie krijgt als eerst de beurt om antwoord te geven? Jij bepaalt, de leerlingen hoeven geen hand op te steken. Noem de naam van een leerling en wacht tot er een antwoord komt. Pas je vraag niet aan.

4. Bounce

Er is een eerste antwoord. Nu kun je gaan bouncen. Bouncen is niks anders dan door vragen steeds verder het antwoord op de vraag te verdiepen.

‘Wat vind jij van het antwoord van leerling x en waarom?’

Als een leerling geen antwoord op de bouncevraag kan geven, vraag je om het eerste antwoord te herhalen. ‘Welk antwoord gaf x?’ Kan de leerling daar ook geen antwoord op geven, dan ga je weer naar de pounce. ‘Ok, leerling x, wat was jouw antwoord?’ Vervolgens vraag je de leerling van de bounce nogmaals om het antwoord te herhalen. En daarna stel je weer je bouncevraag.

Bouncevragen zijn bijvoorbeeld:

  • Welk antwoord gaf x?
  • Wat zou een ander antwoord kunnen zijn?
  • Welke van de gegeven antwoorden vind jij het beste?

Voordelen PPPB-techniek

  • Alle leerlingen krijgen een kans om te antwoorden.
  • Leerlingen kunnen zien hoe andere leerlingen denken.
  • Docenten krijgen zicht op hoe leerlingen denken en dus leren.
  • Leerlingen krijgen tijd om na te denken over hun antwoorden.
  • Er is tijd om te discussieren en verder te praten over de antwoorden.
  • Leerlingen worden uitgedaagd na te denken over de vraag en de antwoorden die daarop volgen.

 

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer