Impact van trends op het beroepsonderwijs

Impact van trends op het beroepsonderwijs

In de vorige artikelen hebben we de belangrijke trends in de zakelijke dienstverlening besproken. Maar wat is nou de invloed van die trends op het beroepsonderwijs?

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en spreekt over een verandering van tijdperk. Er verandert zo veel en zo snel dat het onderwijs en de maatschappij het niet meer bij lijken te kunnen houden. Je weet zeker dat het werk er over 15 jaar anders uitziet, alleen hoe het eruit ziet weet je nog niet. Zowel organisaties als medewerkers moeten flexibel en wendbaar zijn om zich aan te passen aan de constante verandering. Moet dan steeds alles anders? Nee dat hoeft niet, want dan word je gek. Wat wel belangrijk is dat je goed kijkt hoe je meer menselijke vaardigheden in je onderwijs kan plaatsen. Dat is eigenlijk de belangrijkste trend die je steeds terugziet in het rapport.

Het stuk over de beroepen van de toekomst geeft inzicht in de richting waar het volgens Rotmans heen zou moeten gaan.

De belangrijkste veranderingen die volgens Rotmans noodzakelijk zijn:

  • standaard naar gepersonaliseerd
  • bureaucratisch naar het centraal stellen van leraar en leerling
  • rendement naar kwaliteit en ruimte
  • ongelijkheid naar gelijke kansen

De vraag die zich dan aandient is: Hoe dan?

Hoe zorg je er nu voor dat je onderwijs beter aansluit bij de eisen die gesteld worden aan de werknemers van de toekomst. Wat is de impact van de trends die gesignaleerd worden?

  • Bereid je studenten op niveau 4 voor op een vervolgstudie op het HBO. Steeds meer banen zullen vragen om HBO-niveau.
  • Door de digitalisering gaat de mens meer en meer het verschil maken. Ontwikkel je onderwijs zo dat studenten veel moeten overleggen, veel moeten samenwerken en hun creativiteit kunnen aanspreken.
  • Heb het vanaf het begin van de opleiding over de mensen waar je het voor doet. Praat over klantbeleving. Waar word je als klant blij van, waarom word je daar blij van? En wat kan je daar zelf aan doen.
  • Zorg ervoor dat ook de mensen die het onderwijs verzorgen voldoende inspiratie krijgen als het gaat over klantbeleving, samenwerken, soft skills. Laat ze kennismaken met de veranderingen die er zijn. Inspireer zodat teams de ruimte krijgen om zelf na te denken. Bied de docent ruimte om centraal te staan in de ontwikkeling.
  • Zorg ervoor dat studenten met techniek om kunnen gaan. Dat is echt van belang. Het niveau van Office en digitale geletterdheid moet omhoog. Veel studenten denken dat ze het kunnen, maar het is echt een speerpunt voor de arbeidsmarkt.

Hoe gaan jullie als school om met de veranderingen die op stapel staan? Wat zijn de grote thema’s die bij jullie op de agenda staan? Komend schooljaar organiseert Edu ‘Actief weer een conferentie breed opleiden, welke thema’s zou jij daar graag besproken willen hebben?

Karel Wijne

Karel Wijne werkt op het snijvlak van beroepsonderwijs, bedrijfsleven en ondernemerschap. Hij weet wat de trends zijn in de arbeidsmarkt en kent de consequenties van digitalisering. Zijn missie is om mensen te leren omgaan met een leven vol veranderingen. Ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. De vraag is hoe je er mee omgaat. Samen met Karel zoekt Edu'Actief verhalen en tips over breed en toekomstgericht opleiden in het mbo.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer