Certificering van keuzedelen kans of overbodig?

Certificering van keuzedelen kans of overbodig?

Sinds dit jaar zijn er inmiddels in twee tranches 88 keuzedelen gecertificeerd. Het is de bedoeling dat er nog meer tranches komen en dus nog een groter aantal gecertificeerde keuzedelen. Is er een meerwaarde voor zo’n certificaat of dit een iets overbodige extra?

Wat is een mbo-certificaat

Er worden alleen mbo-certificaten toegekend aan arbeidsmarktrelevante onderdelen van een mbo-opleiding. Dit kan zowel voor vroegtijdig schoolverlaters, die dan wel een certificaat kunnen krijgen, als voor studenten in het volwassenenonderwijs relevant zijn. Een certificaat kan alleen toegekend worden als de student het betreffende keuzedeel met een voldoende of het cijfer 6 heeft behaald en in het geval dat de student de opleiding zonder diploma verlaat. Als hij wel een diploma krijgt staan de keuzedelen op de resultatenlijst behorende bij het diploma. De wettelijk eisen aan een certificaat bij een keuzedeel staan op de website van de overheid. Certificaten worden in het diplomaregister  geregistreerd

Examinering keuzedelen

Het meetellen van de cijfers voor keuzedelen voor de zak-slaagregeling is uitgesteld tot 2020. Toch zal een instelling een examen voor een keuzedeel moeten afnemen in de komende jaren. Zeker als er ook een certificaat aan het keuzedeel verbonden is zal door de scholen serieus werk gemaakt moeten worden van de examinering.

Toegevoegde waarde en civiel effect van certificaten

Het civiel effect van certificaten moet nog aangetoond worden, maar dat het een bijdrage kan leveren aan een hogere waardering voor een schoolverlater zonder diploma staat vast. Het volwassenenonderwijs moet wel aan allerlei eisen voldoen, zowel het bekostigd als het niet- bekostigd onderwijs, waardoor het niet makkelijk wordt om certificaten te kunnen uitgeven. Voor die doelgroep is het dus maar de vraag of de certificering een toegevoegde waarde kan gaan worden.

Peter Stokvisch

Al zijn hele leven actief in het mbo-onderwijs, eerst als leraar, later als uitgever voor beroepsgerichte lesmethoden bij meerdere uitgeverijen. Sinds bijna 8 jaar werkzaam voor Edu’Actief, als uitgever in het mbo-onderwijs, specifiek voor Sport en Bewegen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer