Arbeidsperspectief verbeteren met een brede niveau 2-opleiding

Arbeidsperspectief verbeteren met een brede niveau 2-opleiding

De arbeidsmarkt is in beweging. Sommige beroepen verdwijnen en er komen nieuwe beroepen bij. Daarmee heeft ook de student op mbo niveau 2 te maken. Door technologische ontwikkelingen staat het perspectief op de arbeidsmarkt en op de doorstroom van mbo 2-opleidingen onder druk. Verder switchen studenten op niveau 2 vaak van profiel, wat organisatorische problemen met zich meebrengt. Daarom onderzoekt een aantal mbo’s de mogelijkheid, of is bezig met de invulling, van een brede niveau 2-opleiding.

Verwantschapsanalyse

In opdracht van de MBO Raad is een verwantschapsanalyse uitgevoerd naar verwante werkprocessen en activiteiten van negen kwalificaties op niveau 2. Het doel van deze analyse is te onderzoeken welke onderwerpen eventueel in een brede niveau 2-opleiding aan studenten aangeboden kunnen worden.

De volgende negen kwalificaties zijn met elkaar vergeleken:

 1. Medewerker secretariaat en receptie
 2. Medewerker (financiële) administratie
 3. Medewerker facilitaire dienstverlening
 4. Medewerker sport en recreatie
 5. Medewerker ICT
 6. Logistiek medewerker
 7. Parts-/baliemedewerker
 8. Verkoper
 9. Helpende zorg en welzijn

Bij de analyse is uitsluitend gekeken naar de beschreven handelingen in de werkprocessen van de kwalificaties. Eerst zijn alle kwalificatiedossiers gescand en is globaal gekeken naar mogelijke verwante werkzaamheden. Vervolgens is de verwantschap tot op het detailniveau van activiteiten van werkprocessen geanalyseerd. Dit resulteerde in 12 verwante processen. Daarna is per verwant proces een gemene deler aan logisch met elkaar samenhangende activiteiten geformuleerd. Zo is per verwant proces duidelijk uit welke onderliggende handelingen dit proces bestaat.

De analyse heeft geleid tot 12 verwante processen die samengevat kunnen worden in zes thema’s:

 1. Klantcontacten en verkoop
 2. Voorraad, post en logistiek
 3. Facilitair
 4. Administratie
 5. Veiligheid
 6. Algemene voorbereiding en afronding van werkzaamheden.

Zie: http://www.ihks.nl/document/verwantschapsanalyse-brede-niveau-2

Een brede niveau 2-opleiding

Veel scholen willen voor studenten op niveau 2 het arbeidsmarktperspectief verbeteren door ze breed inzetbaar op te leiden en aantrekkelijk te maken voor de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt heeft behoefte aan werknemers die mee veranderen, multi-inzetbaar zijn en beschikken over 21th century skills. Want het draait niet alleen meer om het ontwikkelen van vakkennis. Een brede opleiding maakt het mogelijk dat de student zich breed kan oriënteren, kan werken aan basisvaardigheden en bewuster een keuze kan maken voor een uitstroomrichting (smal of breed).

Pilot

Edu’Actief ontwikkelt samen met ROC’s leermiddelen voor het basisjaar voor een brede niveau 2-opleiding. De verwantschapsanalyse wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Na de zomervakantie van 2017 kan gestart worden met de pilot.

Wil je daarover meer weten? Of wil je meedoen aan de pilot? Neem dan contact met me op!

Jacobien Ubbink

Leermiddelenontwikkelaar met hart voor het onderwijs. Ruime ervaring als uitgever van educatieve materialen, zowel aan de conceptuele als aan de didactische kant. Sparringpartner voor docenten als het gaat om implementatie van innovatieve leermiddelen en het meten van groei. Plezier in moestuinieren en het lopen van lange afstanden.

1 reactie

 1. Pien Stroethoff januari 17, at 08:11

  Dag Jacobien, Ik ben benieuwd naar de pilot van de brede mbo2 opleiding. Ik ben net name geïnteresseerd of en hoe dit traject in het Vso uitgevoerd kan worden. Kun je meer informatie geven?

  Beantwoorden

Reageer