Als routinematige taken verdwijnen, wat is dan de invloed op het onderwijs?

Als routinematige taken verdwijnen, wat is dan de invloed op het onderwijs?

In de trendrapportage zakelijke dienstverlening zien we bij de analyse van zakelijke dienstverlening een paar dingen terug. In het rapport wordt er gekeken naar de volgende trends: 

A. Digitalisering 
B. Big data en kunstmatige intelligentie
C. Blockchain 
D. Doe-het-zelf-samenleving 
E. De veranderende klant
F. Outsourcing globalisering 

Als je deze delen leest met de verschillende trends dan vallen een paar dingen op die zeker belangrijk zijn in relatie met de dingen waar we in het mbo over na moeten denken.
We sommen ze eerst even op.

 1. Het aantal routinematige taken neemt sterk af.
 2. Het gevraagde opleidingsniveau wordt hoger en hoger.
 3. Het wordt steeds belangrijker dat je over adviesvaardigheden beschikt en dat je goed met mensen om kan gaan.
 4. De nadruk ligt steeds meer op de bedrijfsprocessen in de organisatie waar je gaat werken. En goed weten wat jouw werk is en hoe zich dat verhoudt met ander werk in de organisatie.
 5. ICT-vaardigheden worden steeds belangrijker. Niet alleen uitstekende Office-vaardigheden, maar ook begrijpen hoe de Cloud werkt en basale programmeervaardigheden.
 6. Dat er verandering is, is zeker. Het is van groot belang dat je studenten nu al voorbereid op een leven lang leren
 7. Door de globalisering is het belangrijk dat we onze talen blijven spreken. Een goede taalvaardigheid in een of meer buitenlandse talen is een absolute pre.

Wat doen jullie als school al om op deze trends in te spelen?

De waan van de dag regeert vaak. We hebben het druk met lesgeven, examineren en alles wat daarbij komt kijken. Hoe vaak neem je samen de tijd om na te denken over hoe je samen het onderwijs kunt aanpassen aan de nieuwe trends.
Om je te helpen hebben we een aantal uitspraken op een rijtje gezet. In hoeverre zijn jullie als school of als team hiermee bezig?

1 helemaal mee oneens – 5 helemaal mee eens

 • Wij houden er in ons onderwijs rekening mee dat routinematige taken steeds minder gevraagd worden op mbo-niveau.
 • Wij zijn bewust bezig om studenten voor te bereiden op de doorstroom naar het hbo.
 • Wij zijn bezig om adviesvaardigheden te integreren in het curriculum.
 • Wij leren onze studenten dat ze breder moeten kijken dan hun eigen opleiding.
 • Wij zijn besteden meer aandacht aan ICT-vaardigheden dan dat er minimaal nodig is.
 • Wij bereiden onze studenten nu al voor op het feit dat ze te maken gaan krijgen met veel veranderingen.
 • Wij geven extra aandacht aan vreemde talen omdat we dat belangrijk vinden.

Als je een goed voorbeeld hebt hoe jullie als school inspelen op trends in jullie curriculum laat het ons even weten. We nemen graag contact met je op zodat we jullie ervaring ook weer met andere scholen kunnen delen.

Karel Wijne

Karel Wijne werkt op het snijvlak van beroepsonderwijs, bedrijfsleven en ondernemerschap. Hij weet wat de trends zijn in de arbeidsmarkt en kent de consequenties van digitalisering. Zijn missie is om mensen te leren omgaan met een leven vol veranderingen. Ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. De vraag is hoe je er mee omgaat. Samen met Karel zoekt Edu'Actief verhalen en tips over breed en toekomstgericht opleiden in het mbo.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer