Zo beoordelen leerlingen jouw didactische vaardigheden

Zo beoordelen leerlingen jouw didactische vaardigheden

Hoe zouden je leerlingen jouw didactische vaardigheden beoordelen? Dat is niet iets alledaags om te bespreken met je leerlingen. In de Staat van het onderwijs is te zien hoe Nederlandse vo-leerlingen vinden dat hun docent scoort op verschillende didactische aspecten, ook in vergelijking met leerlingen uit andere landen.

Nederlandse docenten zijn duidelijk

Drie kwart van de Nederlandse vo-leerlingen vindt dat hun leraren, vaker dan leraren uit andere landen, duidelijk uitleggen. Ook zijn de docenten volgens hen duidelijk over de verwachtingen bij bijvoorbeeld een toets. 69% van de leerlingen geeft aan dat hun docent leerlingen vraagt om uit te leggen hoe ze een opgave hebben opgelost. En ze vinden dat de docent duidelijke leerdoelen stelt. Dit is positief, want uit onderzoek blijkt dat docenten die duidelijk uitleggen en duidelijke leerdoelen stellen, goed presterende studenten hebben (Schneider en Preckel, 2017).

Percentage Nederlandse vo-leerlingen dat vindt dat hun docent… 
Didactische vaardigheden - hoge score

Maar geven niet zoveel feedback

Uit datzelfde onderzoek blijkt echter ook dat feedback geven een positief effect heeft op de prestaties van studenten. En dat doen Nederlandse docenten, volgens de leerlingen, minder vaak: 22% van de leerlingen vindt dat hun docent leerlingen feedback geeft op sterke en zwakke vaardigheden. Ook zouden docenten nog kunnen verbeteren op de volgende gebieden:

Didactische vaardigheden - lage score

Hoe denk je dat jij scoort op deze didactische vaardigheden? En wat zouden jouw leerlingen vinden?

Martine van Huffelen

Marktdata-analist met een wetenschappelijke instelling die zich graag verdiept in praktisch onderwijsonderzoek. Is speciaal geïnteresseerd in onderzoek naar digitaal leren en vindt dat de discussie daaromtrent eerlijk gevoerd moet worden. Is ook benieuwd naar de ervaring van scholen wat betreft resultaten uit onderwijsonderzoek.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer