Wie ontwikkelt keuzedelen?

Wie ontwikkelt keuzedelen?

De vraag welke partijen keuzedelen ontwikkelen leek mij evident totdat mij onlangs bleek dat hierover enige verwarring bestaat. Daarom schets ik in deze blog de gang van zaken rondom enerzijds het tot stand komen van keuzedelen en anderzijds het ontwikkelen van keuzedelen. Dit onderscheid lijkt nihil, maar is essentieel om duidelijk te maken wie er nu eigenlijk keuzedelen ontwikkelen. Eén onduidelijkheid wil ik alvast wegnemen: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ontwikkelt geen keuzedelen in de zin dat SBB daarvoor materiaal voor scholen ontwikkelt.

Wat doet SBB wel?

Kort samengevat is het wat keuzedelen betreft de taak van SBB aangevraagde keuzedelen goed- of af te keuren en, in het geval van goedgekeurde keuzedelen, ervoor te zorgen dat er per keuzedeel een soort kwalificatiedossiertje wordt opgesteld.

De aanvraag voor een keuzedeel kan komen van een sectorkamer, vanuit een school, bedrijf of brancheorganisatie. Op de speciale pagina van SBB staan formulieren voor het aanvragen van een keuzedeel en voor het aanvragen van het koppelen van een al goedgekeurd keuzedeel aan een bepaalde kwalificatie. Via diezelfde site kunnen de ingevulde formulieren naar SBB worden gestuurd.

Als SBB een aangevraagd keuzedeel goedkeurt, wordt er vervolgens een kwalificatiedossiertje voor dat keuzedeel opgesteld. Dit wordt gepubliceerd op de SBB-pagina met keuzedelen. Daarmee zit het werk voor SBB erop.

SBB zorgt dus voor het tot stand komen van het raamwerk voor de goedgekeurde keuzedelen. Inmiddels staan er zo’n 360 door SBB goedgekeurde en gepubliceerde keuzedelen op de lijst. Het is de bedoeling dat hier elke drie maanden nieuwe keuzedelen, die door SBB zijn goedgekeurd, aan worden toegevoegd.

De echte ontwikkelaars!

SBB is dus niet de partij die materiaal ontwikkelt om invulling te geven aan keuzedelen. Dat is voorbehouden aan de verschillende marktpartijen. Dat kunnen uitgevers zijn, (voormalige) kenniscentra, scholen, bedrijven, brancheorganisatie of een combinatie van deze.

Het oorspronkelijke idee was dat de invulling van keuzedelen door scholen en beroepspraktijk samen zou gebeuren. Er zijn wel initiatieven op dit gebied, maar scholen kijken ook wat anderen aan materiaal voor keuzedelen ontwikkelen. Evenals voor materiaal ten behoeve van het basis- en profieldeel, oriënteert men zich voor keuzedelen bij uitgevers en andere partijen. Eén van die partijen gaat zo’n 55 keuzedelen ontwikkelen voor de volle breedte van het mbo. Het is ook mogelijk in een samenwerking tussen scholen, bedrijven en uitgevers keuzedelen te ontwikkelen.

Samengevat

SBB zorgt ervoor dat keuzedelen tot stand komen door aangevraagde keuzedelen goed te keuren en daarvoor een raamwerk neer te zetten. Daarmee hebben scholen nog geen keuzedelen. De invulling daarvan gebeurt door verschillende marktpartijen. Zij ontwikkelen materiaal waarmee studenten en docenten aan de slag kunnen. Het verdient aanbeveling je te oriënteren op de initiatieven die op dit gebied worden ondernomen.

Wil je meer informatie over keuzedelen, dan kun je terecht bij Emmy Vael van SBB, maar je mag mij uiteraard ook benaderen voor advies.

Bron foto: Herziening mbo

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer