Werkgevers willen meer breed opgeleide mensen

Werkgevers willen meer breed opgeleide mensen

Het UWV publiceerde op 24 september 2019 een artikel waarin duidelijk wordt dat werkgevers de komende jaren breder opgeleide mensen nodig hebben. Ze hebben een onderzoek gedaan onder 2.000 bedrijven. Uit dat onderzoek blijkt dat het voor opleidingen zaak is om goed te kijken naar wat er gevraagd wordt en daar ook het onderwijs op in te richten.

Een citaat:

‘In veel sectoren moeten medewerkers van meer zaken tegelijk verstand hebben dan alleen van wat ze in hun opleiding hebben geleerd. Het werk wordt een stuk complexer’, zegt Freek Kalkhoven, arbeidsmarktdeskundige bij UWV. ‘Dit komt onder andere door de technologische ontwikkelingen, waardoor kennis over nieuwe technieken steeds belangrijker wordt.’


Als er steeds meer vraag komt naar digitale vaardigheden, klantgerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken en aanpassingsvermogen, wat betekent dat dan voor de inrichting van je onderwijs? Hoe kan je dat als school op een goede manier doen. Het mag allemaal wat minder theoretisch en meer praktisch. Het gaat dan met name om de vaardigheden. We zien al een trend dat ongeveer de helft van de bedrijven in de zakelijke dienstverlening niet tevreden is over met name het vaardigheidsniveau van afgestudeerde mbo’ers.

Vaardigheden zijn van belang

Je zult je studenten vanaf het begin moeten leren dat ze niet op een eiland leven in hun eigen klas. Maar dat ze eraan wennen dat ze ook met ander type mensen leren samenwerken en aan de oplossing van een probleem moeten werken. Dat is de wereld waarin ze terecht komen. Een wereld die snel is en die steeds digitaler wordt. En dat geldt voor alle opleidingen. Of het nu om technische, zorg of economische opleidingen gaat, de genoemde vaardigheden zijn van wezenlijk belang.

 

Samenwerken voor een leven lang leren

Wat ook heel belangrijk is dat we studenten vertrouwd maken met het concept van een leven lang leren. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. De wereld verandert zo snel dat je bereid moet zijn om te blijven leren als je een leuke uitdagende baan wilt hebben. Laat aan studenten zien hoe snel de wereld veranderd is in de afgelopen tien jaar, neem ze mee in de belangrijke trends voor de toekomst en laat ze inzien dat er ook na school nog veel geleerd zal moeten worden om bij te blijven. Een goede leergierige houding leidt onherroepelijk tot meer succes in het werk wat je doet.

Voor het onderwijs betekent dat het werken in projecten samen met anderen een goede vorm is om dingen te leren. Dat vraagt echter wel een andere blik op je onderwijsorganisatie. Met gewoon vakken geven in een lokaal en mensen zo naar een diploma leiden doe je studenten tekort en dat accepteren studenten ook niet meer. Nog meer samenwerken met bedrijven en meer werken vanuit een beroepspraktijk is waar het om draait in het onderwijs van nu. Denk ook aan de mogelijkheid om eerst in een bedrijf te gaan kijken en dan pas naar de theorie te gaan. Dan weten studenten waarom dingen belangrijk zijn. Het ingaan op het waarom is een van de belangrijkste manieren om studenten te motiveren.

In de manier waarop bij Edu’Actief naar de ontwikkeling van methodes wordt gekeken zullen we nog meer aandacht geven aan de wens van het werkveld. Zo proberen we scholen te helpen om te komen tot onderwijs dat leuk en uitdagend is voor studenten en inhoudelijk aansluit bij de wensen van de beroepspraktijk. Edu’Actief vindt het heel belangrijk dat we blijven kijken naar de ontwikkelingen in het veld. We zijn iedere dag druk bezig om die te vertalen in leermiddelen die aansluiten op de werkelijkheid, uitdagend voor studenten en de docent ondersteunt om goede en boeiende lessen te geven.

Wil je het hele artikel van het UWV lezen? Kijk op www.uwv.nl.

Karel Wijne

Karel Wijne werkt op het snijvlak van beroepsonderwijs, bedrijfsleven en ondernemerschap. Hij weet wat de trends zijn in de arbeidsmarkt en kent de consequenties van digitalisering. Zijn missie is om mensen te leren omgaan met een leven vol veranderingen. Ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. De vraag is hoe je er mee omgaat. Samen met Karel zoekt Edu'Actief verhalen en tips over breed en toekomstgericht opleiden in het mbo.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer