Maak werk van onderwijs

Maak werk van onderwijs

werk in uitvoering

Zegt u het maar: hoe gaan de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s eruit zien op het vmbo? Wanneer komen er nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo? In hoeverre gaan ze verschillen van de huidige? Wat betekenen de nieuwe eindtermen en kwalificatiedossiers voor de aansluiting tussen vmbo en mbo?

Focus op Vakmanschap, keuzedelen, jongerencultuur, macrodoelmatigheid, beroepsbeelden, didactiek. Wat betekent dit voor de leermiddelen voor vmbo en mbo? Zo kan ik nog even doorgaan met het benoemen van onderwerpen die van belang zijn binnen de huidige onderwijsontwikkelingen in het beroepsgericht onderwijs. Welke de belangrijkste is? Zegt u het maar!

Ideeën gezocht

Zomaar een paar vragen waar we in het hele onderwijs bovenop zitten. Natuurlijk hebben sleutelspelers zoals directies en uitgevers zelf ideeën over deze ontwikkelingen en de nieuwe generatie leermiddelen die passen in deze tijd en voldoen aan de wettelijke kaders. Maar dat heeft u ook: onderwijsprofessionals, docenten, managers én leerlingen. U heeft zelf ook wensen en ideeën voor vmbo en mbo. Om deze op tafel te krijgen, is het jaar 2014 cruciaal. Met de invoering van de macrodoelmatigheid en Entree in 2014-2015, nieuwe eindtermen voor vmbo-beroepsgericht in 2015-2016 en nieuwe dossiers in het mbo in 2016-2017 voor de deur, moeten alle actoren in en rondom het onderwijs moeten elkaar opzoeken en inspireren.

Beroepsgericht onderwijs is niet goed?

We moeten af van de beknellende gedachte dat ons onderwijs niet goed zou zijn, of dat de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven niet goed is. Natuurlijk is dat goed! Echter: we moeten mee bewegen met de nieuwe vragen die de samenleving als geheel aan onderwijs stelt. Onderwijs is niet het terrein van een aantal ‘op hol geslagen goeroe’s, verbijsterende ministers of pedagogische demagogen. Het is van iedereen die zich sterk wil maken voor en werk wil maken van nóg beter onderwijs in Nederland.

Op dit platform wil een aantal mensen met een ‘hart voor onderwijs’ daar werk van maken. We willen hier niemand de les lezen, doch uitsluitend meningen en visies ventileren, nieuws met elkaar delen en af en toe onze (azijnachtige) verwondering uiten over ons beroepsonderwijs. Bovenal is dit platform bedoeld om elkaar te inspireren, vragen te stellen, om mensen bij elkaar te brengen en om aan iedereen die iets te zeggen heeft, een podium te bieden.

De wederzijdse kruisbestuiving zou moeten leiden tot een goed – nee: nog beter! – onderwijslandschap voor beroepsgericht onderwijs in Nederland. Onderdeel daarvan is een mooi, nieuw aanbod van leermiddelen waar school, docent en vooral de leerling zich in kan herkennen. Het spreekt voor zich dat ook het bedrijfsleven daar een essentiële rol in speelt. Want samen maken we werk van onderwijs!

Heeft u ideeën, wensen of vragen over het beroepsonderwijs, wilt u ideeën delen over vmbo 2015, mbo 2016 of vindt u het gewoon leuk om iets met de wereld te delen: leef je uit en meld je aan als blogger op www.maakwerkvanonderwijs.nl.

Ricardo Eshuis

Onderwijsman, trendwatcher, mbo-man. Blogt over alles wat speelt in het mbo en komt daar graag over in gesprek met iedereen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer