Waarom moet er in het mbo-onderwijs meer kennis gedeeld worden?

Waarom moet er in het mbo-onderwijs meer kennis gedeeld worden?

Enige tijd terug werd op ons bedrijf voor de derde keer een kennisdelingsmiddag georganiseerd. De verschillende werkmaatschappijen gaven korte workshops waarin vooral de meest innovatieve projecten besproken en gedeeld werden. Ook waren er workshops waarom projecten juist mislukt waren, ook erg leerzaam. Op deze manier krijg je meer inzicht welke activiteiten andere werkmaatschappijen ondernemen. Je kunt daar dan zelf, of via jouw bedrijf van leren en eventueel gezamenlijk activiteiten ondernemen. Vaak worden op de betreffende bedrijven vervolgafspraken gemaakt. Zaak is wel om deze contacten te blijven onderhouden, want de dagelijkse praktijk zorgt er snel genoeg voor dat een en ander verzandt.

Kennis delen in het mbo-onderwijs

Waarom willen we nu zo graag kennis delen, of juist niet? Een van de definities van kennis delen is: ‘Kennis delen is het uitwisselen van ervaringen, ideeën en harde feiten, om (samen) dingen beter te (kunnen) doen’. Dat is een uitleg die me aanspreekt en die ik in het perspectief van het mbo-onderwijs wil trekken. Ik merk namelijk al jaren dat er heel weinig kennis gedeeld wordt in het mbo-onderwijs. Ja, er zijn studiedagen, zowel op schoolniveau als interregionaal als landelijk. Ja, er zijn vakgroepen die op regelmatige basis bij elkaar zitten en die proberen de vak inhoud op school of op een hoger niveau af te stemmen. Toch is de praktijk vaak dat eenieder blijft doen wat binnen de eigen school is afgesproken of vastgelegd in een visie en didactische werkwijze. Zou het dan niet beter kunnen, door naar anderen te kijken en ervaringen te delen, of zijn we te bang om van ons eigene af te stappen? Dat laatste gaat soms zo ver, dat binnen een ROC nog grote verschillen tussen de verschillende locaties bestaan die in hetzelfde vakgebied actief zijn.

Hoe dan?

Ik zou de scholen uit willen dagen om van hun eigen heilige huisjes af te stappen en samen te werken met collega’s binnen en buiten de school aan beter onderwijs, door kennis te delen! Managers zouden blokkades als: ’heb ik geen tijd voor’, ‘dit heeft toch geen zin’ en het gevoel van onderlinge concurrentie, doordat kennis macht zou zijn weg moeten nemen. Er kan via intranet of via diverse tools die op internet beschikbaar zijn kennis gedeeld worden. Daarnaast kunnen er, met waar nodig externe hulp, kennisdelingsdagen of vaste momenten per maand ingepland worden. Ik wens jullie veel succes in jullie stappen naar het delen van meer kennis.

Peter Stokvisch

Al zijn hele leven actief in het mbo-onderwijs, eerst als leraar, later als uitgever voor beroepsgerichte lesmethoden bij meerdere uitgeverijen. Sinds bijna 8 jaar werkzaam voor Edu’Actief, als uitgever in het mbo-onderwijs, specifiek voor Sport en Bewegen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer