Waar begin je met LOB?

Waar begin je met LOB?

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan, dit betekent dat we nog maar één jaar de tijd hebben als vmbo-scholen om ons goed voor te bereiden op de nieuwe profielen in het vmbo. En op de nieuwe kaders voor LOB.

Directies, decanen, ontwikkelaars van de nieuwe profielen zijn heel hard aan het nadenken op welke manier ze een goed profiel of meerdere profielen kunnen neerzetten. Maar we denken er ook over na op welke manier we LOB de juiste plek kunnen geven in het curriculum. LOB wordt geen los mentorlesje meer, maar onderdeel van het curriculum in het kerndeel van het profiel.  Vmbo-scholen moeten aan kunnen tonen dat leerlingen binnen het school curriculum voldoende aandacht hebben besteed aan LOB en de vijf loopbaancompetenties.

Voor een decaan betekent dit niet alleen meedenken over de invulling van LOB in het profiel, maar ook over hoe je binnen de school (opnieuw) het belang kunt onderstrepen van LOB. Iedereen binnen de organisatie zou zich eigenlijk moeten committeren aan het feit dat de loopbaan van de leerling centraal moet staan. Vakdocenten, coaches, mentoren , ouders, directieleden maar ook de conciërge zouden loopbaangesprekken met leerlingen moeten kunnen voeren.

Maar waar begin je als decaan?

Aan het begin van het schooljaar ben je nog bezig met leerlingen die in de vakantie hebben bedacht dat ze toch eigenlijk dat vak niet als eindexamenvak wilden kiezen. En de vraag of ze misschien naar een andere klas of clusterlijn mogen. Heel veel regeldingen. Terwijl je eigenlijk tijd nodig hebt om de mentoren, coaches, vakdocenten of wel de hele school in de LOB actiestand te krijgen.

Aan de start van het schooljaar beginnen mentoren of coaches in hun klassen met een kennismaking. In deze kennismaking wordt binnen het vmbo vaak  al gepraat over keuzes maken, wat wil je, wat kun je, maar ook wat gaan we doen? Mentoren zijn zich bewust van hun rol, maar weten vaak niet dat LOB op een andere manier georganiseerd gaat worden of dat de school dit moet gaan doen.

Ik hoor de collega decanen nu zeggen, en is dit mijn taak dan, of is dit een taak van de directie? Ik realiseer me heel goed dat dit een zoektocht is, maar het is wel een reis met uitdagingen en kansen om LOB goed neer te zetten. En om leerlingen straks te leren om eigenaar te worden van hun eigen loopbaanproces. Van leerjaar 1 t/m 4.

Mooi is om de zoektocht gezamenlijk met de directie en afdelingsleiders, teamhoofden, coördinatoren, maar ook vakdocenten op te zetten. Begin eens met het beantwoorden van misschien wel de belangrijkste vragen: Wat willen wij met LOB als school, kijkend naar de profielen en de plaats van LOB binnen deze profielen? Welk type school zijn wij en hoe zorgen we ervoor dat we een goed LOB-beleid neerzetten? Als leidraad kan hiervoor kun je gebruikmaken van de scenario’s  van het SLO.

LOB

Inge Kirsten

Inge Kirsten is decaan op het Buitenhout College in Almere. Daarnaast is zij werkzaam bij de Loopbaangroep die als doel heeft scholen te ondersteunen in het loopbaangericht maken van de organisatie. Als voorzitter van het sectiebestuur VMBO MBO NVS NVL maakt zij zich hard om loopbaanleren in het land en binnen decanenkringen op de kaart te zetten en decanen en mentoren te ondersteunen.

1 reactie

  1. Dimph Rubbens september 30, at 15:40

    Waar begin met LOB als school? Waar begin je met LOB als team? Waar begin je met LOB als professional ( docent, mentor, decaan)? Vragen die je op al die 3 niveaus helpen om LOB handen en voeten te geven, kunnen zijn: 1. Wat is jouw visie op LOB nu en in toekomst? 2. Wat is de inhoud van LOB nu en in de toekomst? 3. Hoe is LOB vormgegeven en hoe wil je LOB gaan vormgeven? 4. Hoe en wie begeleiden leerlingen bij LOB? 5. Hoe en wanneer moeten leerlingen kiezen voor bepaalde profielen? 6. Hoe ziet de samenwerking er met de regio er nu uit en hoe moet die in de toekomst eruit zien? 7. Hoe is de relatie en samenwerking met het vervolgonderwijs? (bron scenario's LOB SLO)

    Beantwoorden

Reageer