Voorlopig advies Platform Onderwijs2032 gepresenteerd

Voorlopig advies Platform Onderwijs2032 gepresenteerd

Vandaag presenteert het Platform Onderwijs2032 de hoofdlijn van zijn advies over het onderwijs van de toekomst. Centraal staat welke kennis en vaardigheden leerlingen in het voortgezet en primair onderwijs moeten leren om klaar te zijn voor hun toekomst.

Eerder dit jaar riep staatssecretaris Dekker op mee te denken over de toekomst van het onderwijs. Het Plaform Onderwijs2032 ontving daarop meer dan 260 adviesdocumenten, whitepapers, surveys, berichten, verslagen, opiniestukken en –peilingen en manifesten. Dit alles is verwerkt in het voorlopige advies dat vandaag is gepresenteerd.

Leerlingen, leraren, ouders, bestuurder, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven wordt opgeroepen het voorlopige advies te lezen en er op te reageren. Op basis van vervolggesprekken en de reacties werkt het Platform het advies in het najaar verder uit. Het doel is om aan het eind van dit jaar het uiteindelijke advies uit te reiken aan de staatssecretaris.

Advies Platform Onderwijs2032 

Hoofdlijn advies: Een voorstel

Video

#onderwijs2032 – De toekomst van het basis- en voortgezet onderwijs

 

Redactie

Op maakwerkvanonderwijs.nl vind je het belangrijkste nieuws over het beroepsonderwijs. Verschillende auteurs bloggen dagelijks over uiteenlopende onderwerpen, zoals nieuwe kwalificatiedossiers binnen het mbo, de nieuwe beroepsgerichte programma’s binnen het vmbo, onderwijsinnovatie, examens en het leven van een docent. 'Maak werk van onderwijs' is een initiatief van Edu’Actief, de uitgever voor het beroepsonderwijs.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer