VMBO NIEUWS

VMBO NIEUWS

Nieuw jaar, nieuwe goede voornemens. Het is een tijdje stil geweest op de blog. Tijd om hier weer nieuw leven in te blazen, want er is genoeg nieuws te melden omtrent vmbo beroepsgericht.

Assisteren in de gezondheidszorg ook voor BB
Het keuzevak Assisteren in de gezondheidszorg is dit schooljaar ook ontwikkeld op BB-niveau. De eindtermen voor BB, KB en GL vind je op wetten.overheid.nl. Klik vervolgens op bijlage 3 en scroll naar vak 6.11. Doordat het keuzevak nu ook ontwikkeld is op BB-niveau, kan een BB-leerling dit keuzevak ook op een hoger niveau afsluiten.

Uitbreiding lesbevoegdheid vmbo-profiel Economie en Ondernemen
Op dit moment zijn docent bevoegd voor het profiel Economie en Ondernemen als zij in het bezit zijn van:

  1. een 2e graads akte van bekwaamheid voor het vak Algemene Economie
  2. een 2e graads akte van bekwaamheid voor het vak Bedrijfseconomie.

In de eerstvolgende update van de conversietabel bevoegdheden vmbo zullen de volgende twee akten van bekwaamheid worden toegevoegd:

  1. De akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de secretariaatsvakken en kantoorpraktijk voor de tweede graad, afgegeven door de Stichting Handelsexamens, zijnde het bevoegd gezag van de lerarenopleiding voor de akte van bekwaamheid, opgenomen in de Overgangs Wet Voortgezet Onderwijs (OWVO) nr. 16.20 en geregeld in het algemeen verbindend voorschrift 12 januari 2000, kenmerk VO/TAB 1999/49622 en in de Wet educatie beroepsonderwijs (Web) art. 4.2.1.1.c, is een bewijs van bekwaamheid tot het geven van genoemde vakken in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (vo/vmbo/bve)
  2. De akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de handelskennis (akte p), voor het vak bedrijfseconomie (w.o. statistiek). Deze akte staat in de lijst van bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. (DUO) en geeft een lesbevoegdheid voor mavo en vbo (nu vmbo).
Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer