VMBO Beroepsgerichte profielen: Wie mag nou precies wat geven?

VMBO Beroepsgerichte profielen: Wie mag nou precies wat geven?

Gewoon omdat het handig is. Een overzicht van welke getuigschriften leiden tot bevoegdheid van de nieuwe beroepsgerichte profielen. Extra eisen behorend bij elk getuigschrift vind je in kolom 5.

1 2 3 4 5
Profielvakken vmbo waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan voor leraren in het mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor voor leraren in het beperking/extra scholing
Bouwen, Wonen en Interieur vo Bouwkunde I en II vo
Algemene Bouwkunde
Bouwtechniek I en II
Bouwtechniek (ten behoeve van het vbo)
Technisch Beroepsonderwijs,
– route/specialisatie Bouwkunde,
– route/specialisatie Bouwtechniek, of
– route Bouw
Dienstverlening en Producten vo Agrarische economie vo Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.
Agrarische techniek I en II
Algemene Bouwkunde
Algemene Economie
Algemene Werktuigbouwkunde
Bankwerken en machinaal verspanen (ten behoeve van het bbo)
Bedrijfseconomie
Biologische en Medische Laboratoriumtechniek
Bouwkunde I en II
Bouwtechniek I en II
Bouwtechniek (ten behoeve van het vbo)
Brood/banketbakken (ten behoeve van het mbo)
Chemische laboratoriumtechniek
Constructie en apparatenbouw (ten behoeve van het bbo)
Consumptieve Techniek I en II
Consumptieve Techniek (ten behoeve van het vbo)
Dames/Heren Kappen
Dierenhouderij en verwerking I en II
Economie
Educatie en Kennismanagement Groene Sector
Electrotechniek
Electrotechniek I en II
Elektrotechniek (ten behoeve van het vbo)
Energietechniek (ten behoeve van het bbo)
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg en Welzijn
Grafische Techniek I en II
Grafische techniek (ten behoeve van het vbo)
Informatica
Informatie en Communicatie Technologie
Installatietechniek I en II
Installatietechniek (ten behoeve van het bbo)
Installatietechniek (ten behoeve van het vbo)
Koken en serveren (ten behoeve van het bbo)
Levensmiddelentechnologie
Mechanische Techniek I en II
Mens en Technologie
Metselen/stucadoren/tegelzetten(ten behoeve van het bbo)
Motorvoertuigen herstellen (ten behoeve van het bbo)
Motorvoertuigentechniek I en II
Plantenteelt en verwerking I en II
Schilderen (ten behoeve van het mbo)
Techniek
Technisch Beroepsonderwijs
Tuinbouw en Plantenteelt en Verwerking I en II
Veehouderij en verwerking I en II
Verpleegkunde
Verzorging/gezondheidskunde
Verzorging/huishoudkunde
Werktuigbouwkunde I en II
Economie en Ondernemen vo Algemene economie vo
Bedrijfseconomie
Groen vo Educatie en Kennismanagement Groene sector vo Uitsluitend voor het bekwaamheidsgebied Landbouw en natuurlijke omgeving.
Dan wel in het bezit zijn van onderstaande akte of diploma:
mo-akte landbouwkunde:
– agrarisch breed
akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwonderwijs (LI):
– Plantenteelt en Verwerking + Dierenhouderij en Verwerking
akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouwonderwijs (LII):
– Plantenteelt en Verwerking
akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting akker- en weidebouw (LIII):
– Plantenteelt en Verwerking
akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting veeteelt (LIV):
– Dierenhouderij en Verwerking
akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouw- en tuinbouw of getuigschrift van tuinbouwvakonderwijzer (LV):
– Plantenteelt en Verwerking
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de landbouwtechnologie (LVI):
– Levensmiddelentechnologie
– Plantenteelt en Verwerking
– Dierenhouderij en Verwerking
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in
a) Tropische Landbouw (LVII)
b) Bosbouw (LVIII):
– Plantenteelt en Verwerking
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in cultuurtechniek (LIX):
– cultuurtechniek
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in:
a) agrarische economie (agrarische economie)
b) landbouwtechniek (agrarische techniek)
c) veeteeltkunde (dierenhouderij en verwerking)
d) akker- en weidebouwkunde (akker- en weidebouw)
e) tuinbouwkunde (tuinbouw)
diploma agrarische economie B, behaald in periode 1978-1979:
– agrarische economie
diploma landbouwtechniek B, behaald in periode 1978-1979
– agrarische techniek
akte van bekwaamheid van de tweede graad
a.1) plantenteelt en verwerking I (plantenteelt en verwerking)
a.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)
b.1) veehouderij en verwerking I (dierenhouderij en verwerking)
b.2) veehouderij en verwerking II (dierenhouderij en verwerking)
c.1) agrarische techniek I (agrarische techniek)
c.2) agrarische techniek II (agrarische techniek)
d.1) levensmiddelentechnologie I (Levensmiddelentechnologie)
d.2) levensmiddelentechnologie II (Levensmiddelentechnologie)
akte van bekwaamheid van de derde graad
a.1) plantenteelt en verwerking I (plantenteelt en verwerking)
a.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)
b.1) veehouderij en verwerking I (dierenhouderij en verwerking)
b.2) veehouderij en verwerking II (dierenhouderij en verwerking)
c.1) agrarische techniek I (agrarische techniek)
c.2) agrarische techniek II (agrarische techniek)
d.1) tuinbouw (plantenteelt en verwerking)
d.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)
Horeca, Bakkerij en Recreatie Consumptieve Techniek I en II Mits aangevuld met een nascholing Recreatie, die voldoet aan de eisen van de beroepsgroep.
Consumptieve Techniek (ten behoeve van het vbo)
Mobiliteit en Transport vo Motorvoertuigentechniek vo Mits aangevuld met de Training transport (gevalideerd door de Onderwijs Coöperatie).
Voertuigentechniek
Produceren, Installeren en Energie vo Metaaltechniek
(Mechanische techniek of Werktuigbouwkunde)
Installatietechniek
Elektrotechniek
vo Voor wat betreft onderwijs dat wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team waarin voor de in de derde kolom genoemde vakken de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld.
Metaaltechniek
(Mechanische techniek of Werktuigbouwkunde)
Mits aangevuld met de bijscholing: professionaliseringstraject leraar PIE bij een geaccrediteerde lerarenopleiding.
Hetgeen blijkt uit het certificaat.
De bijscholing bestaat uit drie modules:
• Module Metaaltechniek
• Module Elektrotechniek
• Module Installatietechniek
Afhankelijk van de vooropleiding dienen één tot drie modules gevolgd te worden.
Elektrotechniek
Installatietechniek
een naar het oordeel van de lerarenopleidingen voldoende verwante opleiding
Zorg en Welzijn vo Gezondheidszorg en welzijn vo
Huishoudkunde
Gezondheidskunde

 

 

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer