Vinden vmbo’ers en mbo’ers lezen zelf moeilijk?

Vinden vmbo’ers en mbo’ers lezen zelf moeilijk?

Verschillende docenten stellen dat vmbo’ers en mbo’ers lezen moeilijk vinden. Hoe denken zij daar zelf over? En welke leerlingen geven aan meer moeite te hebben met lezen dan andere?

De leesvaardigheid van vmbo’ers en mbo’ers is vaak onderzocht. Hieruit blijkt telkens, al is het in andere bewoordingen, dat het met de leesvaardigheid van deze leerlingen niet al te best is gesteld. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat driekwart van de basis- en kaderleerlingen aan het einde van het tweede jaar een achterstand heeft wat betreft tekstbegrip (Inspectie van het onderwijs, 2007). En ook in de publicatie Lezen onder de loep wordt gesteld dat er “Helaas veel zwakke lezers in het vmbo en mbo worden gesignaleerd”.

Zelfinschatting

Wat vinden de leerlingen en studenten zelf eigenlijk? In onderzoek van Hiteq naar kenmerken van vmbo’ers, mbo’ers en havo/vwo’ers is aan leerlingen gevraagd of ze lezen moeilijk vinden. Ongeveer 1 op de 5 vmbo-leerlingen, en eenzelfde groep mbo-studenten, geeft aan moeite te hebben met lezen. Dat is meer dan bij havo/vwo-leerlingen.  Deze groep vmbo’ers en mbo’ers geeft dan ook vaak de voorkeur aan beeldinformatie boven tekstuele informatie.

Verschillen

Zowel in het vmbo als in het mbo zijn het vooral techniekleerlingen die er moeite mee hebben. Ook hebben jongens meer moeite met lezen dan meisjes:

Verschillen moeite lezen vmboVerschillen moeite lezen mbo

Boven verschillen binnen vmbo, onder binnen mbo. Bron: rapportages Hiteq

Binnen het mbo is bovendien een duidelijk verschil te zien tussen de niveaus. Er is een dalende lijn van het aantal studenten dat moeite heeft met lezen vanaf niveau 1 (Entree) tot niveau 4.

Dus ja, vmbo’ers en mbo’ers vinden lezen moeilijk. En zij hebben er meer moeite mee dan leerlingen van hogere onderwijsniveaus. Maar 4 op de 5 leerlingen ziet het zelf rooskleuriger in: zij geven aan geen moeite te hebben met lezen. Zelfkennis of zelfoverschatting?


Martine van Huffelen

Marktdata-analist met een wetenschappelijke instelling die zich graag verdiept in praktisch onderwijsonderzoek. Is speciaal geïnteresseerd in onderzoek naar digitaal leren en vindt dat de discussie daaromtrent eerlijk gevoerd moet worden. Is ook benieuwd naar de ervaring van scholen wat betreft resultaten uit onderwijsonderzoek.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer