Vier manieren om breed opleiden vorm te geven

Vier manieren om breed opleiden vorm te geven

Bij niveau 2 is breed opleiden al behoorlijk ingeburgerd. Bij niveau 4 is het breed opleiden nog een terrein van zoeken en experimenteren. Dat leidt tot mooie dingen, maar ook verwarring en soms ook een Babylonische spraakverwarring. Heeft iedereen dezelfde definitie als het om breed opleiden gaat? Nee, dat is niet het geval. 

De MBO Raad onderscheidt vier mogelijke scenario’s.

Als je wilt kan je daar als school natuurlijk nog een ander scenario aan toevoegen. Een reden zou kunnen zijn dat je een bepaalde onderwijsvisie hebt als school of als team(s) en dat die visie prima past bij een manier van opleiden die niet bij de vier mogelijkheden hoort. Of je gaat samen met een aantal regionale bedrijven aan de slag om een brede opleiding te maken die past bij hun vraag.

Cross-over kwalificatie opleiding Business support

Voorbeeld van een cross-over kwalificatie is de opleiding Business support die vanaf volgend jaar start bij het ROC van Amsterdam. Ook het ROC van Twente en ROC Midden Nederland gaan deze opleiding aanbieden. Hij start voor het eerst in augustus 2019. Uitgangspunt is dat er een combinatie is gemaakt van kennis over de volgende onderwerpen:

 • Management support
 • Marketing
 • Hospitality
 • Facilitair
 • Financiële dienstverlening
 • Juridische dienstverlening

Het gaat echt om ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden. En daarmee is het een echte niveau 3 opleiding.

Zo wordt het verwoord in de flyer van het ROC van Amsterdam:
Je bent het visitekaartje van het bedrijf en je ondersteunt meerdere teams. Dan moet je denken aan marketing, management support, administratie, facilitair, hospitality en financiële en juridische diensten. Bedrijven en organisaties zitten te springen om medewerkers die inzetbaar zijn in de volle breedte van de zakelijke dienstverlening. Als medewerker Business Support werk je zelfstandig en in teamverband. Je doet uitvoerend werk en (project)ondersteuning. Jouw takenpakket is heel gevarieerd. De ene dag beman je bijvoorbeeld de receptie, werk je de website en het intranet bij en verstuur je een mailing. De volgende dag stel je facturen op, reserveer je een ruimte en zet je alles klaar voor een bijeenkomst. Tussendoor draai je een rapport uit voor je leidinggevende en zorg je ervoor dat de brandblussers gecontroleerd worden. Kortom allerlei werkzaamheden kunnen bij jou worden neergelegd. Jij bent de onmisbare duizendpoot. 

Deze opleiding is komend voorjaar alleen nog in het experimentele stadium bij de drie genoemde ROC’s te volgen. Op zijn vroegst in 2020 kunnen andere scholen hieraan beginnen. Maar het is wel een interessante om in de gaten te houden. Niet zozeer voor de doorstroommogelijkheid voor niveau 2 studenten, maar zeker ook als afstroommogelijkheid voor de opleidingen:

 • Juridisch administratief medewerker
 • Medeweker Marketing & Communicatie
 • Medewerker Business Events

Wij gaan dit experiment zeker goed volgen. En als er nieuws is dan houden we u weer op de hoogte.

Brede start met meerdere kwalificaties

In een eerder verhaal zagen we een voorbeeld van een brede start met meerdere kwalificaties en het uiteindelijke kiezen voor een specialisatie. Het verhaal van Business, Sales en Finance van ROC Midden Nederland is daar een goed voorbeeld van.

Ook Bedrijfskunde bij het Da Vinci College is een opzet om meerdere kwalificaties meer met elkaar samen te laten werken in een eerste jaar. Daarin zie je dat er expliciete aandacht is voor:

 • over de grens van je eigen vak heen kijken
 • oefenen aan belangrijke vaardigheden zoals presenteren, kritisch denken en samenwerken
 • digitale vaardigheden

Heel veel aandacht voor de zaken die genoemd worden in de trendrapportage zakelijke dienstverlening.

Opleiding verbreden met keuzedelen

Een reguliere opleiding bewust verbreden met keuzedelen is natuurlijk ook een mogelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een opleiding juridisch medewerker, waar je met een paar gerichte keuzedelen ook medewerker HRM van kan maken. Het slim samenvoegen van opleidingen is voor steeds meer ROC’s interessant. Met het grote aanbod van keuzedelen probeert Edu’Actief daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen.

Starten met keuzedelen en daarna kiezen voor een opleiding

Starten met keuzedelen en vervolgens een keuze maken voor een reguliere opleiding. Ik ken nog geen voorbeeld uit de praktijk waar dat gebeurt, maar het is natuurlijk een hele goede mogelijkheid. De vraag is echter hoe vrij de keuze is als je eerst 960 uur keuzedelen doet voordat je aan een opleiding begint. Maar als er een keuzedeel komt waarin je je studenten kan laten snuffelen aan alle aspecten binnen een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld een keuzedeel bedrijfskunde, dan zou dat een mogelijke start kunnen zijn voor een brede opleiding in de zakelijke dienstverlening.

Ontwikkel je visie over breed opleiden

Wat je ook doet met breed opleiden. Het is vooral belangrijk dat je een visie hebt, weet waar je naar toe wilt en dat je dat samen met je teams doet. Het vraagt een andere manier van denken en dat kost tijd. Edu’Actief denkt graag met je mee. Niet alleen als het gaat om leermiddelen, maar ook hoe je nu echt een goede brede opleiding neer kunt zetten.

Karel Wijne

Karel Wijne werkt op het snijvlak van beroepsonderwijs, bedrijfsleven en ondernemerschap. Hij weet wat de trends zijn in de arbeidsmarkt en kent de consequenties van digitalisering. Zijn missie is om mensen te leren omgaan met een leven vol veranderingen. Ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. De vraag is hoe je er mee omgaat. Samen met Karel zoekt Edu'Actief verhalen en tips over breed en toekomstgericht opleiden in het mbo.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer