Vernieuwing vmbo: wat moet en wat mag?

Vernieuwing vmbo: wat moet en wat mag?

Vernieuwing vmbo: wat moet en wat mag?

De regels omtrent het nieuwe vmbo zijn een tijd in ontwikkeling geweest. Om inzichtelijk te maken welke wettelijke kaders vanaf augustus 2016 gelden heeft SPV een uitgebreide folder Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo gemaakt. Deze zal binnen afzienbare tijd te bestellen zijn (informatie hierover vind je op www.vernieuwingvmbo.nl). In de folder wordt duidelijk uitgelegd wat precies landelijk is voorgeschreven en waar scholen ruimte hebben om afspraken in de regio te maken of eigen beslissingen te nemen.

In de folder is aandacht voor: regels omtrent het onderwijsaanbod, de vormgeving van het onderwijs, de examinering en de onderwijsorganisatie. Hieronder een aantal highlights.

Onderwijsaanbod

 • Wil je een keuzevak aanbieden dat nu nog niet bestaat? Je kunt dit zelf ontwikkelen. Deze beroepsgerichte keuzevakken moeten – tot 1 augustus 2016 – ter vaststelling aangeboden worden aan het landelijke project ‘nieuwe vmbo’. Rond 1 augustus 2016 wordt een regeling beroepsgerichte keuzevakken gepubliceerd waarin de procedures voor melding en aanvraag tot goedkeuring van regionale keuzevakken na augustus 2016 verder is uitgewerkt.
 • Een school mag alle keuzevakken aanbieden. De school moet wel zorgdragen voor de benodigde outillage en bekwame en (waar nodig op termijn) bevoegde docenten.

Vormgeving van het onderwijs

 • In alle leerwegen kan stage deel uitmaken van het onderwijsprogramma. De omvang van stages kan de school zelf bepalen
 • Voor leerwerktrajecten en de entreeopleiding in het vmbo gelden landelijke eisen voor de omvang van de stage/BPV.

 Examinering

 • Het profielvak wordt afgesloten met één CSPE.
 • De stof van het profielvak mag ook met schoolexamen(s) getoetst worden. Deze schoolexamens voor het profielvak moeten in het PTA verantwoord worden.
 • Het CSPE kan in het derde of het vierde leerjaar worden afgenomen. Dit kan per leerling of leerlinggroep verschillen.
 • Er wordt bij de beoordeling geen onderscheid gemaakt tussen derde- en vierdejaars leerlingen.
 • De keuzevakken worden afgesloten met schoolexamens.
 • De school bepaalt over welk deel van de stof een schoolexamen gaat. Bijvoorbeeld over een of meerdere keuzevakken.
 • De schoolexamens voor de keuzevakken moeten in het PTA verantwoord worden.
 • Een leerling BB/KB moet schoolexamen doen over ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken.
 • Een leerling GL moet schoolexamen doen over ten minste twee beroepsgerichte keuzevakken.

Zak- slaagregeling

 • BB en KB: Het beroepsgericht programma bestaat vanaf 1 augustus 2016 uit twee afzonderlijke vakken, namelijk het profielvak en de keuzevakken.
 • BB en KB: Het profielvak wordt met een eindcijfer vermeld op de eindlijst van de leerling. Dit eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de behaalde cijfers voor het CSPE en het SE. Beide tellen voor 50% mee.
 • BB en KB: Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. De eindcijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden voor de uitslagregeling gecombineerd tot één combinatiecijfer.
 • BB en KB: Op de cijferlijst staan dus twee cijfers, die voor het profielvak en het combinatiecijfer van de keuzevakken. Beide cijfers tellen een keer mee.
 • GL: Op de cijferlijst staat een eindcijfer. Het cijfer voor het profielvak en de keuzevakken wordt gecombineerd. Het cijfer voor het profielvak telt net zo vaak mee als het aantal cijfers voor de keuzevakken. Bijvoorbeeld: volgt een leerling twee keuzevakken, dan telt het cijfer voor het profielvak twee keer mee. Volgt de leerling vier keuzevakken, dan telt het cijfer voor het profielvak vier keer mee.

 Onderwijsorganisatie

 • Voor alle profielvakken, profielmodulen en beroepsgerichte keuzevakken bestaan eigen codes; elementcode, ilt-code of vakcode. De code voor profielmodulen is alleen nodig als een leerling een profielmodule als beroepsgericht keuzevak volgt. Jaarlijks stelt DUO deze lijst samen. De ilt-codelijst wordt jaarlijks aangevuld met regionaal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken die zijn vastgesteld.

De meest actuele informatie over de vernieuwing vind je op www.vernieuwingvmbo.nl. Via het contactformulier kun je informatie opvragen of vragen stellen over bovenstaande informatie.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer