Vernieuwing vmbo: bevoegdheden en vooruitzichten conversietabel

Vernieuwing vmbo: bevoegdheden en vooruitzichten conversietabel

Vanaf 2017 is het lerarenregister verplicht. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan blijft werken. Je moet je bekwaamheid zelf bijhouden in je eigen registerdossier. In een herregistratiecyclus van telkens 4 jaar moet je laten zien, dat je voldoende aan je bekwaamheid hebt gewerkt. In 2017 moet iedere leraar ingeschreven zijn en de eerste verplichte herregistratie valt in 2021 valt (mits het lerarenregister op 1 januari 2017 verplicht is).

Bevoegdheden en het nieuwe vmbo

Maar hoe zit het nu met je bevoegdheid? Met de komst van de nieuwe beroepsgerichte programma’s is het niet altijd duidelijk wanneer je nu bevoegd bent of hoe een passende bevoegdheid behaald kan worden. Die onduidelijkheid bestaat zeker bij programma’s waar geen lerarenopleiding voor beschikbaar is, zoals Dienstverlening en Producten. En is het wel haalbaar om in 2017 aan te kunnen tonen dat je bevoegd bent?

SPV en OCW hebben ook uit de markt vernomen dat er veel vragen zijn omtrent bevoegdheid. OCW werkt op dit moment aan een overgangsregeling om beroepsgerichte docenten meer ruimte te geven een passende bevoegdheid te halen. Het is niet voor elke docent haalbaar om in 2017 100% bevoegd te zijn. Wanneer de overgangsregeling er is, zal hierover gecommuniceerd worden in de nieuwsbrief van SPV. Uiteraard zullen wij ook op deze site melding maken van de overgangsregeling.

Naast de overgangsregeling wordt er ook gewerkt aan een passende infrastructuur om docenten helderheid te kunnen geven over hun bevoegdheid en de manier waarop een bevoegdheid gehaald kan worden.

 Conversietabel

Voor de zomervakantie wordt een conversietabel gecommuniceerd, waarschijnlijk voor de profielen Groen, EO, ZW, BWI en MT. Deze conversietabel maakt duidelijk welke huidige bevoegdheden een bevoegdheid opleveren voor de verschillende profielvakken. Docenten motorvoertuigentechniek of voertuigentechniek moeten verplicht een training transport volgen. Deze training kun je vinden op www.bijscholingvmbo.nl.

In 2017 komt een conversietabel voor HBR en PIE. Dan zal ook bekend zijn welke trainingen verplicht zijn voor de bevoegdheid van de bevoegdheid voor deze profielen. Via de website www.bijscholingvmbo.nl en de betreffende platforms wordt hierover gecommuniceerd.

Profielen zonder lerarenopleiding

Voor de profielen DP, Ma&T en MVI zijn op dit moment geen speciale lerarenopleidingen. Voor D&P wordt momenteel een minor/bijscholing voor zittende docenten ontwikkeld door verschillende Hogescholen. Voor Ma&T en MVI wordt in overleg met lerarenopleidingen, kwartiermakers, platforms en (pilot)scholen gekeken hoe een passende bevoegdheid gehaald kan worden. In de nieuwbrief van SPV valt te lezen dat OCW deze routes wil opnemen in de Beleidsregel erkenning bekwaamheid die OCW in 2016 publiceert.

Bijscholing vmbo en het lerarenregister

In het kader van ‘meeneemrecht’ mag je vanaf de registratiedatum opgevoerde professionaliseringactiviteiten meenemen naar de eerste verplichte herregistratie in 2021. De certificaten voor gevolgde cursussen in het kader van de vernieuwing kun je, mits de cursus gevalideerd is natuurlijk, dus toevoegen aan je registerdossier.

 

 

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer