Update: zak-/slaagregeling vmbo  

Update: zak-/slaagregeling vmbo  

Op vernieuwingvmbo.nl is informatie over het concept van de nieuwe zak-/slaagregeling geplaatst.

Wanneer is de leerling volgens de nieuwe regeling geslaagd?

De leerling is geslaagd als:

 1. het onafgeronde gemiddelde (op 1 decimaal) voor het CE een 5,5 of hoger is
 2. het afgeronde cijfer voor Nederlands voor het CE minimaal een 5 is
 3. alle afgeronde eindcijfers*:
 • een 6 of hoger zijn of
 • wanneer een eindcijfer een 5 is en de rest minimaal een 6 of hoger of
 • wanneer een eindcijfer een 4 is en de rest minimaal een 6 en één 7 of
 • wanneer twee eindcijfers een 5 zijn en de rest minimaal een 6 en één 7
 1. de rekentoets gehaald is
 2. de leerling een voldoende of goed heeft voor het vak LO
 3. de leerling een voldoende of goed heeft voor het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel
 4. de leerling GL of TL een voldoende of goed heeft voor het profielwerkstuk.

*Het eindcijfer voor het beroepsgerichte examenprogramma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg telt hierbij als 2 vakken; in de gemengde leerweg als 1 vak.

Zak-/slaagregeling en de nieuwe beroepsgerichte profielen en keuzevakken

 • De leerling krijgt één eindcijfer voor het hele beroepsgerichte vak.
 • De cijfers voor het profielvak en de keuzevakken (4 voor BB/KB en 2 voor GL) staan wel op de cijferlijst.
 • Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak bestaat voor 50% uit het cijfer van het CSPE en voor 50% uit het gemiddelde cijfer van de schoolexamens.
 • Alle schoolexamens tellen even zwaar mee.
 • De school mag kiezen of het profielvak ook met een schoolexamen getoetst wordt. Wanneer dit het geval is vormt het profielvak 50% van het cijfer en vormt het gemiddelde cijfer van de vier keuzevakken + het profielvak 50%. Dit is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Variant A

 • Wanneer het profielvak niet met een schoolexamen wordt getoetst telt het profielvak 50% en het gemiddelde cijfer van de vier keuzevakken 50%. Deze optie in onderstaande afbeelding uitgewerkt.

Variant B

Gemengde leerling

Bij de gemengde leerweg tellen de keuzevakken elk voor een kwart mee. Neemt uw school ook een schoolexamen af over het profielvak? Dan tellen de 2 keuzevakken naar verhouding elk afzonderlijk voor 1/6 deel mee en het schoolexamen over het profielvak ook.

 Meer informatie vind je op www.vernieuwingvmbo.nl.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

2 reacties

 1. Yoke juni 10, at 14:01

  Hoi Baukje, volgens mij kloppen 2 zaken niet helemaal: het is volgens mij een 5 op nederlands (dus niet op het CE maar eindcijfer) en de rekentiets moet gemaakt zijn, niet gehaald. Mvg Ypke, docent natuurkunde.

  Beantwoorden
  • Baukje juni 14, at 18:48

   Hoi Ypke, Ik heb de informatie van vernieuwingvmbo.nl. Ik zal het met hen even checken! Dank je wel voor je oplettendheid. Met groet, Baukje

   Beantwoorden

Reageer