Update keuzevakken vmbo

Update keuzevakken vmbo

Op de website vernieuwingvmbo.nl is nieuwe informatie geplaatst over de keuzevakken van de verschillende profielen. Hieronder een korte update met de links naar de informatie.

Naamswijzigingen keuzevakken

Een aantal keuzevakken heeft een nieuwe naam gekregen. Zo heet bijvoorbeeld Gebouwenbeheer tegenwoordig Conciërgewerkzaamheden. Een actueel overzicht van de keuzevakken vind je op de website vernieuwingvmbo.nl. Alle keuzevakken zijn ook als ZIP-bestand te downloaden.

Inhoudelijke wijzigingen keuzevakken

Er is een aantal inhoudelijke wijzigingen bij de keuzevakken doorgevoerd. De meest ingrijpende is die bij het keuzevak Communicatie van Zorg en Welzijn. De regiegroep heeft vastgesteld dat de inhoud van dit keuzevak te veel overeenkomt met de kern van het profiel Zorg en Welzijn. De inhoud van dit keuzevak moet daarom aangepast worden, zodat het onderscheidend genoeg is.

Verder moeten de keuzevakken Wonen, welzijn en zorg, Wonen en huishouden, Verzorging en (Re)creatieve activiteiten van het profiel Zorg en Welzijn verder uitgewerkt worden, zodat de inhoud zich onderscheidt van de inhoud van de profielmodules. Mocht je deze keuzevakken dus aan willen gaan bieden, houd er dan rekening mee dat de inhoud nog kan/zal wijzigen.

Tot slot moeten de profielen Groen en Dienstverlening en Producten de handen ineen slaan om een keuzevak Duurzaamheid te ontwikkelen. Ook hier geldt dat inhoudelijke wijzigingen nog mogelijk zijn.

Keuzevakken pakket samenstellen

Er is een nieuwe versie van het stroomschema Samenstellen keuzevakkenpakket geplaatst. Met behulp van dit schema kun je bekijken welke mogelijkheden je hebt om een pakket van vier keuzevakken samen te stellen.

 

Keuzevakken

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer