United4Education

United4Education

In mijn vorige blog kondigde ik het al aan: United4Education. In tegenstelling tot wat je misschien op basis van de naam verwacht, een geheel Nederlands initiatief. Een initiatief om het onderwijs in Nederland te laten kantelen. De intentie van United4Education is om in duizend dagen een stevige basis te leggen voor de transitie van het Nederlands onderwijs. De aftrap hiervoor was op 1 oktober jl. in Beeld en Geluid te Hilversum en ik mocht er, samen met zo’n 150 anderen, bij zijn.

Elk kind heeft recht op het beste onderwijs. Ouders moeten er van uit kunnen gaan dat hun kind op een school zit waar het uitstekend wordt voorbereid op een plek in de samenleving. Dit vinden we in Nederland zo vanzelfsprekend dat de vraag of dat ook daadwerkelijk het geval is nauwelijks wordt gesteld. Zoals onze kinderen op dit moment naar school gaan, zo zijn we tenslotte allemaal groot geworden, toch?

Maar gaat het ook écht goed? Worden onze kinderen wel zo goed voorbereid op een plek in de samenleving van de toekomst? In vergelijking met andere landen doet Nederland het niet slecht. Het onderwijs scoort goed, maar alle onderwijsvernieuwingen van de laatste vijftig jaar ten spijt, het Nederlandse onderwijs wordt niet beter. Hierover maken steeds meer leerlingen, ouders, scholen en wetenschappelijke instituten zich zorgen en zo klinkt de roep om verandering van het onderwijs steeds luider. Er is teveel aandacht voor het systeem en te weinig voor de mens: de leerling, de docent en de ouder. De mens moet weer centraal komen te staan in het onderwijs. Het onderwijs 3.0 moet mensgericht, motiverend en stimulerend zijn, met zo weinig mogelijk bureaucratie. De samenleving verandert in rap tempo. Het gesprek over wat kinderen nodig hebben om deel te nemen aan die snel veranderende samenleving moet breed en op goede gronden worden gevoerd. Dat poogt United4Education te doen.

United4Education is een samenwerking van verschillende organisaties en personen die ieder op hun eigen manier de verandering in het onderwijs vormgeven. Die verschillen vormen de kracht, omdat deze duidelijk maken op welke manieren er aan beter onderwijs gewerkt kan worden.

Het doel van United4Education is om een onomkeerbare beweging naar een echte transitie in het onderwijs te realiseren. United4Education doet dit op basis van wetenschappelijke inzichten en bewezen praktijken en benut daarbij de transitiewetenschap als leidraad. Mede op basis daarvan zijn acht transitiepaden gedefinieerd die op de foto boven deze blog staan.
United4Education maakt zichtbaar wat er allemaal gebeurt en brengt zo een beweging op gang in de richting van ‘wat is goed onderwijs in een sterk veranderende samenleving?’, wetende dat voor een werkelijke transitie tijd en blijvende inzet nodig is.
Drijvende krachten achter United4Education zijn met name Sandra Verbruggen en Jan Rotmans.

Elk jaar op 1 oktober wordt de balans opgemaakt en als de transitie onomkeerbaar zal zijn ingezet, wordt United4Education opgeheven. Maar zover is het nog lang niet. Men is net gestart, maar het heeft er alle schijn van dat er een begin is gemaakt met de noodzakelijke kanteling van het onderwijs in Nederland.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar de site van united4education en doe mee. Vooral visionairs, vernieuwers, dwarsdenkers en aanhangers van nieuwe vormen van onderwijs zijn welkom.

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer