Uitslag poll: Hoe tevreden is men in het onderwijs over het werk?

Uitslag poll: Hoe tevreden is men in het onderwijs over het werk?

In onze poll vroegen we je hoe tevreden je bent over het werk bij jou op school. Deze vraag is ook gesteld in het eerste landelijke medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen het mbo waar laatst de resultaten van bekend zijn gemaakt.

Best tevreden

In de grafiek hierboven zijn de resultaten te zien van onze pollvraag ‘Hoe tevreden ben je over het werken bij jou op school?’, met als antwoordmogelijkheden de rapportcijfers 1 tot en met 10. De lezers van maakwerkvanonderwijs.nl blijken best tevreden te zijn over hun werk op school. Ze geven gemiddeld een ruime voldoende, namelijk een 6,4. Het cijfer dat het vaakst gegeven is, is een 8.

Landelijke scores mbo

Naar de landelijke medewerkerstevredenheid binnen het mbo is door de MBO Raad, op initiatief van het mbo zelf, onderzoek gedaan. Hoewel de resultaten pas dit jaar bekend zijn gemaakt, betreft de onderzochte periode het schooljaar 2012-2013. Er zijn vragen gesteld over drie thema’s, namelijk tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid.

Op dezelfde vraag als onze pollvraag gaven de mbo-medewerkers in het landelijke onderzoek ook een ruime voldoende, gemiddeld een 6,9. Als je verder inzoomt op de resultaten blijkt dat ze vooral tevreden zijn over hun collega’s en hun werkzaamheden. Minder tevreden zijn ze over de omstandigheden waaronder het werk gedaan moet worden. De ondervraagden geven aan niet altijd voldoende tijd te hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Energie

Het resultaat dat mij het meest opviel was de score op de stelling ‘Mijn werk geeft mij energie’. Het gemiddelde rapportcijfer hierbij is (slechts) een 6,5, terwijl je dit toch iedereen zou gunnen. Ik verwacht dat deze stelling nauw samenhangt met de tijdsdruk die docenten ervaren. Met zoveel taken en nevenactiviteiten naast het lesgeven plof je eerder uitgeblust op de bank dan dat je vol energie thuiskomt. Over hoe je je energielevel weer een boost kunt geven in een volgende blog overigens meer.

Ruimte voor verbetering?

Al met al zijn de landelijke scores voor het mbo dus ruim voldoende. En daarmee is er ruimte voor verbetering. Hopelijk wordt een dergelijk medewerkerstevredenheidonderzoek snel herhaald en uitgebreid naar andere onderwijssoorten, zodat de scores met elkaar vergeleken kunnen worden. De ontwikkelingen in het onderwijs staan nu eenmaal nooit stil. In de afgelopen jaren zijn genoeg veranderingen in het onderwijs doorgevoerd en talloze plannen gemaakt. Wat zou daarvan het effect zijn op de medewerkerstevredenheid? Aan onze poll te zien lijkt de tevredenheid anno 2015 niet gestegen te zijn. Dat zou kunnen liggen aan de steekproef van onze poll. Maar ik verwacht eerder dat de gemiddelde score in het onderwijs, ondanks alle maatregelen, altijd rond de ruim voldoende zal blijven hangen. Omdat werken in het onderwijs altijd heftig zal zijn, met een hoge werkdruk en veel verantwoordelijkheid. En overigens ook omdat wij Nederlanders nu eenmaal wat zuinig zijn bij het geven van rapportcijfers.

Verder lezen

Ben je benieuwd naar hoe jouw mbo-instelling in het landelijke onderzoek gescoord heeft ten opzichte van de overige deelnemers? Kijk dan hier. En zie voor de totale resultaten van het landelijke mbo-medewerkerstevredenheidsonderzoek dit rapport.

Martine van Huffelen

Marktdata-analist met een wetenschappelijke instelling die zich graag verdiept in praktisch onderwijsonderzoek. Is speciaal geïnteresseerd in onderzoek naar digitaal leren en vindt dat de discussie daaromtrent eerlijk gevoerd moet worden. Is ook benieuwd naar de ervaring van scholen wat betreft resultaten uit onderwijsonderzoek.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer