Tweede versie syllabus Produceren, Installeren en Energie: wat zijn de wijzigingen?

Tweede versie syllabus Produceren, Installeren en Energie: wat zijn de wijzigingen?

Inhoudelijke wijzigingen PIE

Omdat het profiel overladen was, is er in inhoud geschrapt. Het gaat om het schrappen van vaktheorie en technieken/handelingen. De hoeveelheid die geschrapt is valt erg mee. Een voorbeeld van schrappen in vaktheorie:

Versie 1:
Kenmerken en gebruik omschirjven van de meet- en controlegereedschappen. Het gaat hier om:

 • schuifmaat, schroefmaat, hoogtemaat en meetklok
 • blokhoekhaal, rei, haarliniaal, draadmallen, kalibers, verstekhaak en gradenboog.

Versie 2:
Kenmerken en gebruik omschirjven van de meet- en controlegereedschappen. Het gaat hier om:

 • schuifmaat, schroefmaat en hoogtemaat
 • blokhoekhaal, verstekhaak en gradenboog.

Een voorbeeld van schrappen in technieken/handelingen:

Versie 1:

 • op een CNC-draaimachine voorbereiden
 • een verspaningsproces bewaken

Versie 2:

 • Op een CNC-draaimachine het werkstuknulpunt instellen

Onderscheid in leerwegen

Het niveau van een aantal eindtermen was, met name voor BB-niveau, te hoog. Om het niveau van de taken voor de BB-leerling te verlagen werken BB-leerlingen bij taken met vooraf gegeven gegevens die zij moeten voltooien. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het onderdeel CAD.

Aansluiting mbo

In het verantwoordingsdocument van de syllabus wordt niet aangegeven op welke manier het programma aansluit op relevante vervolgopleidingen op het mbo.

Overkoepelende samenvatting van wijzigingen tweede conceptversies

Uit de reacties op de veldraadpleging van de conceptprogramma’s kunnen een aantal onderwerpen benoemd worden die op alle eerste versies van de conceptprogramma’s van toepassing zijn. Benieuwd naar deze onderwerpen? Lees de blog Tweede versie beroepsgerichte programma’s vmbo bekend: wat zijn de wijzigingen?

Reacties tweede conceptversie PIE

We zijn benieuwd naar jullie reacties op de tweede conceptversie. Sluiten de wijzigingen aan bij jullie reacties op de eerste versie van de syllabus? En geeft de nieuwe versie genoeg ruimte en invulling aan actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk?

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

1 reactie

 1. Theo vd Sluijs april 25, at 08:00

  Ik kijk met verbijstering. Hoe kun je elementaire basiskennis en handelingen nu weghalen uit het profiel. De genoemde meet en afteken gereedschappen en praktijk handelingen zijn de basis voor onze techniek gerelateerde leerlingen Ook bij CNC draaien begin je met het vastleggen van een werkstuknulpunt en beitelwisselpunt. Volgens mij geen gegevens die je weglaat bij het aanleren van een vak. Het geheel wat is onstaan in PIE bij de kern en keuze delen komt bij mij over als dat er beslissingen zijn genomen die niet stroken met wat het opleiden van beginnende vakmensen vakinhoudelijk inhoud. Iets minder presenteren en achter de computer en meer stage en doel gericht praktisch handelen zou beter zijn om onze leerling voor te bereiden op de werkvloer.

  Beantwoorden

Reageer