Tweede versie syllabus Mobiliteit en transport: wat zijn de wijzigingen?

Tweede versie syllabus Mobiliteit en transport: wat zijn de wijzigingen?

Inhoudelijke wijzigingen MT

Uit de reacties op de veldraadpleging kwam naar voren dat docenten de inhoud van het programma te weinig vernieuwend vonden. De commissie heeft meer zichtbare inhoudelijke vernieuwing aangebracht door bijvoorbeeld digitale simulaties toe te voegen. Zo moet een leerling gegevens en instructies digitaal raadplegen. Daarnaast zijn hybride en elektrische voertuigen opgenomen in het examenprogramma.

Onderscheid in leerwegen

Er is onderscheid gemaakt in leerwegen op inhoudelijk vlak (wat moet een kandidaat weten) en op het niveau van beheersing (wat moet een kandidaat met deze kennis kunnen). Handelingswerkwoorden geven aan welk gedrag er van de leerling verwacht wordt. Zo moet een BB-leerling kunnen benoemen en een KB-leerling kunnen omschrijven. Een toelichting op de handelingswerkwoorden ontbreekt, waardoor het niet altijd duidelijk wat er nu precies van de leerling verwacht wordt.

Aansluiting mbo

In het verantwoordingsdocument van de syllabus wordt niet aangegeven op welke manier het programma aansluit op relevante vervolgopleidingen op het mbo.

Overkoepelende samenvatting van wijzigingen tweede conceptversies

Uit de reacties op de veldraadpleging van de conceptprogramma’s kunnen een aantal onderwerpen benoemd worden die op alle eerste versies van de conceptprogramma’s van toepassing zijn. Benieuwd naar deze onderwerpen? Lees de blog Tweede versie beroepsgerichte programma’s vmbo bekend: wat zijn de wijzigingen?

Reacties tweede conceptversie MT

We zijn benieuwd naar jullie reacties op de tweede conceptversie. Sluiten de wijzigingen aan bij jullie reacties op de eerste versie van de syllabus? En geeft de nieuwe versie genoeg ruimte en invulling aan actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk?

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer