Tweede versie syllabus Bouwen, Wonen en Interieur: wat zijn de wijzigingen?

Tweede versie syllabus Bouwen, Wonen en Interieur: wat zijn de wijzigingen?

Inhoudelijke wijzigingen BWI

Uit de reacties van de veldraadpleging maakt de commissie op dat sommige onderdelen met meer diepgang en omvangrijker zijn opgevat dan bedoeld. Daarom is specifiek de omvang en diepgang aangegeven. Als voorbeeld geven zij:

Versie 1:
met behulp van ICT en een schets een inrichtingsplan voor de bouwplaats maken.

Versie 2:
met behulp van ICT en een schets een inrichtingsplan voor de bouwplaats voor een kleinschalig bouwproject maken.

De taken voor de KB-leerling waren te omvangrijk en kostten te veel tijd. Er is daarom in taken voor KB-leerlingen geschrapt.

Om de leesbaarheid van de syllabus te vergroten zijn afkortingen de eerste keer volledig uitgeschreven. In de bijlage van de syllabus is een lijst met afkortingen opgenomen.

Onderscheid in leerwegen

Het niveau van een aantal eindtermen was, met name voor BB-niveau, te hoog. Om het niveau van de taken voor de BB-leerling te verlagen werken BB-leerlingen bij taken met vaste gegevens of voorbewerkte tekeningen.

De invulling voor de KB-leerweg was te theoretisch van aard. KB-leerlingen zouden meer praktische handelingen moeten doen. Hier is invulling aan gegeven door taken die eerst op de BB-leerling van toepassing waren, ook te laten gelden voor de KB- en GL-leerling.

Aansluiting mbo

In het verantwoordingsdocument van de syllabus wordt niet aangegeven op welke manier het programma aansluit op relevante vervolgopleidingen op het mbo.

Overkoepelende samenvatting van wijzigingen tweede conceptversies

Uit de reacties op de veldraadpleging van de conceptprogramma’s kunnen een aantal onderwerpen benoemd worden die op alle eerste versies van de conceptprogramma’s van toepassing zijn. Benieuwd naar deze onderwerpen? Lees de blog Tweede versie beroepsgerichte programma’s vmbo bekend: wat zijn de wijzigingen?

Reacties tweede conceptversie Zorg en Welzijn

We zijn benieuwd naar jullie reacties op de tweede conceptversie. Sluiten de wijzigingen aan bij jullie reacties op de eerste versie van de syllabus? En geeft de nieuwe versie genoeg ruimte en invulling aan actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk?

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer