Tweede versie syllabi beroepsgerichte programma’s vmbo bekend: wat zijn de wijzigingen?

Tweede versie syllabi beroepsgerichte programma’s vmbo bekend: wat zijn de wijzigingen?

Het College voor Examens heeft op haar website de tweede conceptversie van de programma’s gepubliceerd voor:

In deze tweede versie zijn de input van de veldraadpleging en de ervaringen van de pilotscholen verwerkt. Om inzichtelijk te maken welke wijzigingen zijn doorgevoerd is de tekst die verwijderd is in rood weergegeven. De tekst die is toegevoegd is geel gearceerd. Ook zijn er verantwoordingsdocumenten gepubliceerd waarin de syllabuscommissies verantwoorden hoe zij met de reacties uit de veldraadpleging zijn omgegaan.

Uit de reacties op de veldraadpleging van de conceptprogramma’s kunnen een aantal vraagstukken benoemd worden die op alle eerste versies van de conceptprogramma’s van toepassing zijn:

 • het onderscheid tussen de leerwegen BB,KB en GL
 • de overladenheid van het programma
 • aansluiting op actuele beroepspraktijk
 • onderdelen uit kern die centraal geëxamineerd (kunnen) worden.

Onderscheid in leerwegen

In de syllabi is gekeken welke taken en deelteken van toepassing zijn voor de verschillende leerwegen. De complexiteit van de werkzaamheden en het onderwerp zijn afgestemd op de verschillende leerwegen. Uitgangspunt is wat je in de beroepspraktijk mag verwachten van een BB, KB of GL- leerling.

Daarnaast wordt per taak en deeltaak aan de hand van handelingswerkwoorden onderscheid gemaakt tussen de verschillende leerwegen. Zo moet een BB-leerling bijvoorbeeld iets kunnen herkennen en een KB en GL-leerling daarnaast datgene ook nog kunnen benoemen. Tijdens de veldraadpleging hebben veel docenten aangegeven dat deze handelingswerkwoorden uitleg behoeven. De syllabuscommissie van Economie en Ondernemen heeft hier invulling aan gegeven door in een bijlage van de syllabus een toelichting op de gebruikte handelingswerkwoorden te geven. Ook in de syllabus van Zorg en Welzijn wordt in een bijlage het verschil tussen sommige handelingswerkwoorden verduidelijkt. Helaas zijn niet alle handelingswerkwoorden toegelicht. Wij hebben de commissies de vraag gesteld of het mogelijk is om voor alle gebruikte handelingswerkwoorden met één toelichting te komen.

Overladenheid van de programma’s

Uit de veldraadpleging kwam verder naar voren dat de programma’s overladen waren. De commissies hebben de overladenheid van het programma teruggebracht door inhouden te schrappen. Per profiel is hier invulling aan gegeven. In de afzonderlijke blogs per profiel bekijken we wat er geschrapt is en wat de beweegredenen hiervan zijn.

Aansluiting beroepspraktijk

De leerlingen die nu op het vmbo opgeleid worden, komen rond 2020 op de arbeidsmarkt. We weten niet of we leerlingen opleiden voor beroepen die dan nog bestaan. Door de snelheid van technologische ontwikkelingen, moet steeds gekeken worden of datgene wat geleerd nog het juiste is. Ruimte voor aansluiting bij de ontwikkelingen is gerealiseerd door deze ontwikkelingen niet altijd expliciet te benoemen in de syllabi. De commissies geven daarnaast aan dat de syllabi jaarlijks geüpdatet moeten worden, zodat het onderwijs aan blijft sluiten bij de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Onderdelen uit de kern die centraal geëxamineerd worden

De algemene kennis en vaardigheden uit deel A van de kern kunnen centraal geëxamineerd worden. Voor het B-deel wordt per profieldeel aangegeven welke vaardigheden in het centrale examen getoetst kunnen worden. De loopbaancompetenties  uit onderdeel C worden niet getoetst op het centrale examen.

Gebruik voor CSPE 2015

De tweede versie van de conceptsyllabi wordt door de pilotscholen gebruikt bij de pilot-cspe’s van 2015. De syllabi zullen te vinden zijn op examenblad.nl.

Veranderingen per profiel

Wil je weten welke wijzigingen er zijn doorgevoerd voor jouw profiel? En wil je met andere docenten van gedachten wisselen over deze wijzigingen? Klik dan via onderstaande links door naar het profiel van uw keuze en discussieer mee.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

2 reacties

 1. Matthijs Hoekstra april 24, at 20:54

  Hallo, Zie D&P er niet bij. Nog niet zover, of zijn er geen wijzigingen? Weten jullie meer? Groet, Matthijs Hoekstra Docent LO & SDV OBC Huissen

  Beantwoorden
  • Baukje Visser april 30, at 11:27

   Hoi Matthijs, Voor D&P is een <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/06/CONCEPT-EXPROGRAMMA-DP-5_Globaal.docx" rel="nofollow">eerste conceptversie</a> te vinden op <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/publicaties-intersectoraal/" rel="nofollow">vernieuwingvmbo.nl</a>. Deze versie ligt nu ter vaststelling voor de pilot (die schooljaar 2014-2015 start) bij staatssecretaris Dekker. Zodra er nieuws is over dit profiel zullen we dat uiteraard melden op maawerkvanonderwijs. Met groet, Baukje

   Beantwoorden

Reageer