Trendrapport 2014-2015 van Kennisnet

Trendrapport 2014-2015 van Kennisnet

Begin april is het Trendrapport, technologiekompas voor het onderwijs van Kennisnet verschenen. Dit weekend heb ik eindelijk de tijd gehad om het rapport te lezen. Het leest niet als een spannende roman, maar eerlijk is eerlijk, het is een zeer lezenwaardig document. Iedereen die zich op een of andere manier professioneel bezighoudt met het onderwijs van de toekomst dient dit absoluut te lezen.

Of alle gesignaleerde ICT-trends in het rapport daadwerkelijk de impact op het onderwijs zullen hebben als door Kennisnet wordt verwacht, valt nog te bezien. Het is wel goed om te beseffen dat het onderwijs de komende vijf jaar, zeker het beroepsonderwijs, ingrijpend zal veranderen als gevolg van de mogelijkheden die de informatietechnologie ons biedt. Een mooie uitdaging, zeker voor een leermiddelontwikkelaar. Compliment aan Michael van Wetering in zijn Nawoord. Hij slaat de spijker op zijn kop door te schrijven dat ICT veel meer is dan slechts een middel, zoals de impact van ICT vaak wordt gebagatelliseerd. ICT geeft richting en bepaalt voor een belangrijk deel de manier waarop wij met elkaar communiceren en leven. Als ik terugdenk aan mij economiestudie van 20 jaar geleden en mijn sociale leven toentertijd dan zag dat er toch totaal anders uit dan tegenwoordig met altijd en overal internet en de smartphone die het leven bepalen. Het leven is zoveel drukker en intenser geworden. Wat was het eigenlijk relaxed 20 jaar geleden!

Keuzedelen
Naast het nawoord van Van Wetering intrigeert mij een opmerking op pagina 19 over de keuzedelen binnen de nieuwe kwalificatiestructuur voor het mbo. Volgens Kennisnet bieden de keuzedelen studenten meer individuele leerroutes om eigen talenten beter te ontwikkelen en een betere aansluiting op arbeidsmarktontwikkelingen te krijgen. Dat is maar zeer de vraag. Zoals het keuzedeel nu is gepositioneerd lijkt mij dat een klein gedrocht. In de kern moeten keuzedelen door de student gekozen kunnen worden om zich te kunnen verdiepen en/of verbreden binnen het gekozen beroepsveld. Hoe organiseert het ROC elke individuele keuze van een student? Hoe adequaat kan het ROC daarin zijn? Lukt het de sectorkamers om binnen een kwartaal een aanvraag goed te keuren en hoe anticiperen leermiddelontwikkelaars hierop? Vervalt het ROC straks niet snel in verplichte beperkte generieke keuzedelen? Wie initieert binnen het ROC de noodzakelijke actualiteit in relatie tot het kwalificatiedossier, via een keuzedeel?

Diploma
De grote valkuil is dat als het keuzedeel straks geen aantoonbare toegevoegde waarde voor de student heeft, de student geen keuzedelen zal volgen. Immers zonder de keuzedelen succesvol af te ronden kan de student toch een diploma behalen. Wat maakt het een student nu uit of er wel of geen keuzedeel staat vermeld op het diploma? Minimalisme tijdens de studie is van alle tijd. Een koppeling van keuzedelen aan landelijk erkende branchecertificaten of diploma’s (bijvoorbeeld Nemas, MBA, PDB, Fenedex) in samenwerking met brancheorganisaties zou misschien een interessante optie zijn.

Download 
Trendrapport 2014-2015 van Kennisnet

Rob van der Ploeg

Netwerker, creatief denker en enthousiast over alles wat met beroepsonderwijs te maken heeft. Wil aantrekkelijke leermiddelen maken zodat leerlingen en studenten dagelijks met plezier kunnen leren. In de afgelopen bijna 20 jaar deed hij dit als uitgever en uitgeefmanager. Nu houdt hij zich bezig met de strategie en productinnovatie van Edu’Actief.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer