Laatste nieuws

Bekijk alles

Mooie luchtopnames voor documentaires, opnames van festivals en in de toekomst voor het bezorgen van pakketjes. Het gebruik van drones

Ze zijn er! Acht nieuwe keuzevakken die vanaf komend schooljaar aangeboden mogen worden: NK Aardbevingbestendig bouwen (1229) NK Actief in

Wil je kwalitatief goede schoolexamens inclusief een toetsmatrijs en beoordelingscriteria? Neem dan nu gratis een kijkje in de nieuwe schoolexamenbank

Deze week zijn de eindexamenuitslagen bekend gemaakt, en hebben 112.000 vmbo’ers gehoord of ze zijn gezakt of geslaagd. Hoeveel er

Digitaal onderwijs

Bekijk alles
10
mei

Samenvatting advies Onderwijsraad: Doordacht digitaal

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege dat de regering en de Kamer adviseert over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op

02
mrt

Hoe internetproblemen tegenwoordig een serieuze ramp kunnen zijn

Kahoot quizen, digitale leermiddelen voor rekenen en taalvakken en het oude vertrouwde informatie opzoeken voor opdrachten. Alle huidige studenten kunnen