intensivering
26
mrt

Koude oorlog in het onderwijs

De wijze waarop scholen in het mbo omgaan met intensivering van het onderwijs leidt tot tweespalt. Zoals er vroeger in