Staatssecretaris Dekker: “Invoering nieuwe profielen vmbo in 2016-2017”

Staatssecretaris Dekker: “Invoering nieuwe profielen vmbo in 2016-2017”

Op 13 maart jl. bracht de regiegroep Vernieuwing vmbo het advies uit aan staatssecretaris Dekker om de pilot met een jaar te verlengen en alle nieuwe profielen gelijktijdig in 2016 vast te stellen. Door het verlengen van de pilot kunnen alle nieuwe profielen een volledige examenpilot doorlopen. Staatssecretaris Dekker laat in een brief aan de regiegroep weten dit advies over te nemen. Dit houdt in dat het streven is de nieuwe beroepsgerichte programma’s in 2016-2017 in te voeren. Het wetsvoorstel dat voor deze vernieuwing de juridische basis legt wordt in mei publiek voorgelegd via een internetconsultatie.

Pilot Dienstverlening en Producten

In de brief geeft staatssecretaris Dekker verder toestemming voor de start van de pilot Dienstverlening en producten. Hij geeft aan dat in de pilot extra aandacht moet zijn voor het onderscheid in de basis-, kader- en gemende leerweg. Op de site vernieuwingvmbo.nl is voor dit profiel overigens een nieuwe versie van het conceptprogramma geplaatst in verband met een gewijzigd keuzedeel, namelijk Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid.

Pilot Media, Vormgeving en ICT, Maritiem en techniek en Groen

Dekker is verder van mening dat de examenpilots voor Dienstverlening en Producten, Media, Vormgeving en ICT (MVI), Maritiem en techniek en Groen gelijktijdig starten in schooljaar 2014-2015.

Invoering nieuwe programma’s

Dekker bedankt in zijn brief de pilotscholen. Zij vertalen de conceptprogramma’s naar hun eigen onderwijspraktijk en kunnen als inspiratiebron dienen voor andere scholen. Hij is zich ervan bewust dat de invoering van de nieuwe programma’s ook vragen oplevert voor de scholen. Scholen moeten kiezen wat ze aan gaan bieden en op welke manier zij de gekozen profiel- en keuzedelen gaan implementeren. Daarbij moeten ontwikkelingen in de regio niet vergeten worden. Veel regio’s krijgen te maken met een dalend aantal leerlingen. Slimme keuzes in het onderwijsaanbod zijn dan nog noodzakelijker, aldus Dekker. Binnenkort verschijnt op maakwerkvanonderwijs een blog over het kiezen van keuzedelen. Hoe kun je makkelijker keuzes maken?

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer