SP – De kleine klassenstrijd voor beter onderwijs

SP – De kleine klassenstrijd voor beter onderwijs

Op 15 maart 2017 mogen wij weer laten weten waar het met Nederland naar toe moet. Om een je een idee te geven hoe partijen zelf de toekomst van het beroepsonderwijs zien, schrijven verschillende bloggers van Maakwerkvanonderwijs.nl over de verkiezingsprogramma’s van een aantal grote politieke partijen, zonder hierbij hun politieke voorkeur uit te spreken.

SP en de kleine klassenstrijd voor beter onderwijs

In het partijprogramma van de SP wordt gefocust op eerlijke kansen voor alle kinderen. Gezien de uitgangspunten van de partij is dat geen standpunt dat je niet zou verwachten, de manier waarop de SP dit wil gaan bewerkstelligen wordt in deze blog verder toegelicht. De mogelijke manieren waarop de SP haar standpunten wil financieren worden niet verder toegelicht. Duidelijk is dat de standpunten veel geld kosten om uit te voeren.

Een studiebeurs voor alle studenten

De basisbeurs moet terug en daarnaast moet er een aanvullende beurs komen voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Iedereen moet zo gestimuleerd worden om te gaan studeren en bij jongeren die twijfelen over een studie worden niet tegengehouden, maar krijgen langer de kans om een keuze te maken. Dit vraagt om een breed eerste jaar en daarvoor is ook in onderwijsland
begrip.

Kleinere klassen en verbetering doorstroom

De klasgrootte moet omlaag naar maximaal 23 leerlingen, te beginnen in het basisonderwijs, maar liefst ook in het voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt de werkdruk voor de docenten verlaagd en de aandacht voor de leerling vergroot.

De werkdruk voor docenten moet ook verder afnemen doordat ze de administratieve rompslomp geschrapt wordt.

Door doorstroommogelijkheden te faciliteren en te stimuleren krijgen leerlingen met een achterstand meer kansen.

Geen startkwalificatie dan een arbeidsmarktkwalificatie

Er moeten meer vakscholen komen , deze tussenvorm van VMBO en MBO is succesvol gebleken en kan ook startkwalificaties verstrekken en als die niet gehaald worden arbeidsmarktkwalificaties. Bovendien moet er zo weinig mogelijk getest worden en zijn CITO toets en Rekentoets verleden tijd als het aan de SP ligt.

Andere invulling van passend onderwijs

Geen knellend onderwijs, maar onderwijs dat mogelijkheden tot ontplooiing beidt. Ok op basis van kleine klassen en genoeg begeleiding, zowel voor leerlingen met beperkingen en een lage intelligentie als juist voor de hoogbegaafden.

Al met al plannen die het onderwijs zal omarmen, maar waar het lastig voor wordt om ze zonder een goed onderbouwde financiering in een coalitie uit te kunnen voeren.

Peter Stokvisch

Al zijn hele leven actief in het mbo-onderwijs, eerst als leraar, later als uitgever voor beroepsgerichte lesmethoden bij meerdere uitgeverijen. Sinds bijna 8 jaar werkzaam voor Edu’Actief, als uitgever in het mbo-onderwijs, specifiek voor Sport en Bewegen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer