Scholen voelen zich ‘zo verdomd alleen’

Scholen voelen zich ‘zo verdomd alleen’

Entree komt eraan: het nieuwe programma, organisatiemodel en financieringsstelsel voor de huidige niveau 1-opleidingen. Entree gaat AKA vervangen. Via een getrapte invoering vanaf 2014 moeten de scholen verplicht Entree invoeren in 2016. Entree is opgenomen in het masterplan voor het mbo: Focus op vakmanschap. En wat is het lastig: de decentralisatie bij Jeugdzorg, de rol van de gemeente, de wet op het Passend Onderwijs en de invoering van Entree en het nieuwe kwalificatiedossier maakt alles erg complex.

Twee doelen
Entree heeft twee doelen: toeleiden naar de arbeidsmarkt of opleiden voor een vervolg in niveau 2-mbo. Complex door de verschillende wetgeving die hier samenkomt en waarbij de gemeente straks ultiem gezien verantwoordelijk is voor het opleiden en begeleiden van de mensen die via Entree uitvallen of toetreden tot de arbeidsmarkt. Maar hoe dan? Scholen staan klem tussen Den Haag, de provincie, de gemeente, jeugdzorg, UWV, leerplicht, bedrijfsleven en de studenten.

Scholen voelen zich alleen
Tijdens de kennisdelingsdag voor Entree (21 mei in Utrecht) kwam duidelijk naar voren dat scholen zich alleen voelen. Tot grote frustraties aan toe! Ze voelen zich alleen in hun streven om verantwoordelijkheid te nemen voor deze kwetsbare groep mensen binnen Entree. Alleen in hun streven om voldoende stageplaatsen en banen te creëren voor deze groep. Dat kan alleen in samenwerking met de genoemde (en ook niet genoemde) instanties. Is het verbazend dat een groeiend aantal CvB’s van plan is om te stoppen met niveau 1 aan te bieden?

Ministerie van OC&W
Het ministerie van OC&W maakt streeft naar een integrale visie op Entree en de toeleiding naar arbeid voor deze kwetsbare groep. Sterker nog: OC&W streeft naar een integraal plan van aanpak voor het onderwijs aan jongeren in een kwetsbare positie, d.w.z. een integrale visie op leerlingen in het pro, vso, vmbo-bb en de basis van het mbo/entreeopleiding. Een integraal plan dus, voor een doelgroep in de leeftijd vanaf 14 jaar tot 30+. Is dat mogelijk?

Voor OC&W zijn er verschillende aanleidingen om met een dergelijk plan te komen. Ten eerste is daar de bekende mbo-tour waar schooldirecties, docenten en studenten hun meningen over het mbo konden geven. Ten tweede het rapport van de Onderwijsraad ‘Meer kansen voor kwetsbare jongeren’. Tot slot een document vanuit een aantal grote gemeenten, de zogenaamde G32. In dat stuk van de G32, ‘Een stedelijke visie op een toekomst bestendig mbo, ook voor jongeren in een kwetsbare positie’ pleit deze club voor een aparte aanpak van de doelgroep. Tot slot is de aanleiding voor OC&W de versterkte aandacht voor rekenen en taal. Wat zijn daarvan de gevolgen voor deze vaak moeilijk lerende doelgroep?

Plan van aanpak
De minister heeft eerder het veld opgeroepen om te reageren op de vraag: wat moet er verbeteren aan het onderwijs voor jongeren in een kwetsbare positie? Doel was om zoveel mogelijk input te verzamelen die kan dienen als basis voor het plan voor Entree. Eind mei zal  gemeld worden wat OC&W met de suggesties in het Plan van Aanpak gaat doen. Het Plan van Aanpak zal later gepubliceerd worden en zal ook te vinden zijn op www.maakwerkvanonderwijs.nl

Meer lezen?
Verslag mbo-tour
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2014/03/05/mbo-tour-tourverslag.html

Rapport van de Onderwijsraad
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2013/meer-kansen-voor-kwetsbare-jongeren/item7058.

Het rapport van de G32
http://www.g32.nl/DATABANK/Nieuwsarchief/G32_position_paper_Een_stedelijke_visie_op_een_toekomst_bestendig_MBO

 

 

 

Ricardo Eshuis

Onderwijsman, trendwatcher, mbo-man. Blogt over alles wat speelt in het mbo en komt daar graag over in gesprek met iedereen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer