Ruimte voor combinatie BOL en BBL-opleiding

Ruimte voor combinatie BOL en BBL-opleiding

Mbo-scholen krijgen de ruimte om studenten gecombineerde leerroutes aan te bieden, zodat hun opleiding beter aansluit op hun toekomstige baan. Door de huidige wet zijn de beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerwegen in het mbo nog strikt gescheiden. Minister Bussemaker wil af van deze strikte scheiding om zo de kansen van mbo-studenten op een goede baan te vergroten.

Eerst kennis en vaardigheden, daarna de praktijk in

Het moet voor mbo-scholen mogelijk worden een combinatie aan te bieden van beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerwegen aan te bieden. Scholen kunnen nu alleen een volledige bol- of bbl-opleiding verzorgen. In de nieuwe situatie gaan studenten eerst kennis en vaardigheden opdoen op school (bol) om die vervolgens in de praktijk te brengen bij een leerbedrijf (bbl). Door deze extra kennis kunnen bedrijven deze studenten sneller en flexibeler inzetten in hun bedrijf.

Beste route naar een baan

“Als we willen dat jongeren beter beslagen ten ijs komen op hun toekomstige werkplek en we hun kansen op een baan willen vergroten, dan moeten mbo-opleidingen makkelijker kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat betekent meer ruimte om samen met het bedrijfsleven het onderwijs flexibel vorm te geven, in plaats van een strak keurslijf waar scholen zich aan moeten houden. Door opleidingen te combineren kunnen scholen en bedrijven nu samen de beste route naar een baan uitstippelen,” aldus minister Bussemaker.

Experiment

De Techniekfabriek van NedTrain en ROC Twente biedt al een opleiding aan die studenten op de nieuwe manier opleidt. Minister Bussemaker wil ook andere mbo-scholen die mogelijkheid geven en start daarom een experiment voor nieuwe leerroutes. Scholen die willen deelnemen aan het experiment kunnen zich tot 1 juni 2015 aanmelden, maar moeten wel kunnen aantonen dat een leer- of opleidingsbedrijf opleidingsplaatsen beschikbaar stelt.

Redactie

Op maakwerkvanonderwijs.nl vind je het belangrijkste nieuws over het beroepsonderwijs. Verschillende auteurs bloggen dagelijks over uiteenlopende onderwerpen, zoals nieuwe kwalificatiedossiers binnen het mbo, de nieuwe beroepsgerichte programma’s binnen het vmbo, onderwijsinnovatie, examens en het leven van een docent. 'Maak werk van onderwijs' is een initiatief van Edu’Actief, de uitgever voor het beroepsonderwijs.

1 reactie

  1. Inge juni 10, at 13:07

    Hoe is dit experiment verlopen, zijn er al resultaten bekend? Ik ben erg benieuwd naar wat de studenten hiervan vonden. Het belangrijkste is natuurlijk dat hun onderwijs coherent en motiverend is. Het idee vind ik een ieder geval goed: de combinatie van een BOL- en BBL-opleiding zal voor sommige studenten erg goed kunnen werken. Mijn zoon volgt zelf een BBL-opleiding in Zeeland (timmerman), maar ik denk dat hij er veel van zou opsteken als hij wat meer theorie zou krijgen! Groetjes, Inge

    Beantwoorden

Reageer