Routekaart naar profielen vmbo: wat mag je straks aanbieden?

Routekaart naar profielen vmbo: wat mag je straks aanbieden?

In mijn blog  Licentiestructuur in het vernieuwde vmbo van 13 maart jl.  schreef ik over het voorstel dat de VO-raad, ondersteund door de AOC-raad, uitbracht aan het ministerie van OCW met betrekking tot de licentiestructuur in het vernieuwde vmbo. Het ministerie van OCW heeft nu een routekaart naar profielen vmbo gepubliceerd. Aan de hand van deze routekaart kun je bekijken welke profielen je vanaf schooljaar 2016-2017 aan mag bieden op basis van het huidige aanbod.  Aan de hand van een verwantschapstabel kun je bekijken welke afdelingsprogramma’s, intrasectorale en intersectorale programma’s (inclusief onderliggende programma’s) omgezet worden naar welke profielen. De programma’s die je in 2014-2015 aanbiedt, kun je om zetten naar de nieuwe profielen. Begin 2015 ontvangt elke school informatie over de procedure voor het omzetten van aanbod.

Wanneer je een profiel aan wilt gaan bieden, waarvoor je geen licentie krijgt op basis van het omzetten van het aanbod van 2o14-2015 zijn er voor de onderstaande profielen de volgende mogelijkheden:

Nieuwe profielen aanbieden

Aan de routekaart kunnen geen rechten ontleend worden, omdat de formele besluitvorming over de omzetting nog moet plaatsvinden. Men streeft ernaar de wet Profielen vmbo op 1 augustus 2016 in werking te laten treden.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer