Het roer om: nieuwe manier van examineren op het vo

Het roer om: nieuwe manier van examineren op het vo

Er waait een frisse wind in examenland! Eindelijk -na 50 jaar op deze manier examineren-  is er het besef dat het tijd is voor verandering. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, geeft in een interview in het AD aan, dat het roer om moet bij de examens in het voortgezet onderwijs.

Waarom het anders moet

Het zou zo moeten zijn dat de examens aansluiten op het onderwijs. Maar, zo stelt de VO-raad, het onderwijs lijkt nu de manier van examineren te volgen. Docenten ervaren een enorme druk om de leerlingen succesvol door het examen te loodsen. In de bovenbouw van het vo wordt enorm veel tijd besteed aan het leren voor het examen. Met welke trucjes maak je de kans van slagen groter? Maar wat heb je aan die examentrucjes met het oog op je vervolgopleiding? Niets vrees ik.

Het onderwijs van nu

Als ik in het land scholen bezoek, zie ik onder veel docenten een enorme drive om het onderwijs te vernieuwen. Er wordt gewerkt met persoonlijke leerroutes waarin vooral persoonsvorming een belangrijke rol speelt. Docenten helpen leerlingen ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen. In de leerroutes die worden aangeboden is niet alleen kennis belangrijk, maar is ook veel aandacht voor vaardigheden, zoals metacognitieve en sociale vaardigheden. Ook wordt gewerkt aan de digitale vaardigheden, vaak met behulp van een digitaal of blended leermiddelenaanbod.

Examens voor het onderwijs van nu

De manier waarop veel docenten het onderwijs vorm geven, sluit niet aan bij de huidige examensystematiek. Er wordt nu vooral op kennis getoetst en bovendien moet iedereen tijdens het examen over dezelfde lat springen.

Ik ben dan ook blij met de voorstellen die de VO-raad doet voor vernieuwing van de examens. De raad stelt voor dat:

  1. er meerdere examenmomenten per jaar moeten komen
  2. leerlingen die zakken hun behaalde vakken moeten kunnen blijven behouden
  3. er modulair geexamineerd moet kunnen worden om bijvoorbeeld een vak op een ander niveau af te kunnen sluiten.

Bovendien wil de VO-raad op langere termijn meer keuzevrijheid voor de leerlingen en minder versnippering in het examenprogramma.

Driewerf hoera! Dat de voorgestelde wijzigingen geen utopie zijn, is al bewezen. Zo stelt Rosenmöller: “Met het flexibiliseren van de examens slaan we een grote slag om het onderwijs te verbeteren. We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan het beroepsgericht vmbo, waar door toegenomen flexibiliteit in de examinering nu beter ingespeeld kan worden op de ontwikkeling van leerlingen.”

Wat mij betreft gooien we het roer zo snel mogelijk om! Wat vind jij?

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer