De rekentoets: een nieuw perspectief èn Pi-dag!

Over de rekentoets gaat het al jaren. Sinds het referentiekader (Meijerink, 2007)  is er veel geschreven en ontwikkeld voor het rekenonderwijs in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Maar de toets en de manier van toetsen liggen ook al jaren ter discussie. De discussie was zo hoog opgelopen dat de minister besloot om de rekentoets maar niet meer te laten meetellen. Hoe motiveer je dan leerlingen?

Nieuwe ontwikkelingen

De NvvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een plan voor een alternatieve rekentoets: een nieuw perspectief voor rekenen. En minister Slob heeft vorige week een brief naar de kamer gestuurd.

De plannen op een rij:

Vmbo:

Zo’n 90-95% (persoonlijke globale inschatting*) van de beschrijving van het referentiekader zit al in het vak wiskunde verwerkt. En rekenen zou nog meer geïntegreerd kunnen worden, zodat er geen apart rekenvak meer nodig is. Dan moet natuurlijk wel wiskunde verplicht worden voor alle leerlingen. Het voordeel hiervan is dat de berekeningen minstens zo belangrijk zijn als de antwoorden en dus zijn de antwoorden niet alleen maar goed of fout. De NvvW pleit ook voor een keuzevak wiskunde voor leerlingen die zich extra willen verdiepen.
Hier zie ik kansen voor technische beroepen, doorstroom naar de havo enzovoort.

Havo/vwo

In de onderbouw moet er rekenbewust vakonderwijs komen voor wiskunde. Ofwel: rekenen moet een vaste plek krijgen in het wiskundeonderwijs. In de bovenbouw moet het rekenen worden bijgehouden.
Eenvoudig voorbeeld: indien er een tabel aan de orde komt, bijvoorbeeld met verhoudingen, inhoudsmaten of procenten gebruik je niet de 1% regel, maar probeer je door middel van handig rekenen de leerling bewust en handig de tabel te laten invullen.

Wanneer?

Zo snel mogelijk, zegt de NvvW. Curriculum.nu afwachten, zegt de minister.
Wij wachten weer af. Het gehele plan lezen? Volg deze link.

Pi-dag

En ondertussen? Dan kijkt u natuurlijk even naar de Film-pi, een Mathdub van Hans Wisbrun. Want het is vandaag pi-dag.

*Een gedetailleerd voorbeeld: KGV en GGD zat niet in het wiskundeprogramma voor het vmbo. De grote wiskundemethodes hebben dit echter ook verwerkt in de nieuwste editie.

Nathalie de Weerd

Nathalie de Weerd is uitgever bij Edu'Actief voor de methodes Leefstijl, Angerenstein Welzijn en Factor-e Welzijn. In haar vrije tijd is ze betrokken bij het onderwijs, loopt ze hard en bakt ze vaak.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer