PvdA – Het beste onderwijs voor iedereen

PvdA – Het beste onderwijs voor iedereen

Op 15 maart 2017 mogen wij weer laten weten waar het met Nederland naar toe moet. Om een je een idee te geven hoe partijen zelf de toekomst van het beroepsonderwijs zien, schrijven verschillende bloggers van Maakwerkvanonderwijs.nl over de verkiezingsprogramma’s van een aantal grote politieke partijen, zonder hierbij hun politieke voorkeur uit te spreken.

PvdA en ‘het beste onderwijs’

“De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste onderwijs krijgt.” Een krachtig statement dat veel goeds voor het onderwijs belooft. “Het beste onderwijs, dat is wat we willen!” Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA.

1. Gelijke kansen en goed onderwijs

Een gelijke start begint met goed onderwijs. Iedereen verdient dezelfde kans om iets van zijn of haar leven te maken. De PvdA accepteert dan ook niet dat scholen via extra bedragen voor reizen of computers leerlingen buitensluiten. Daarom moet er geïnvesteerd worden in leraren en scholen, zodat kinderen meer en betere kansen krijgen. Omdat geldgebrek nooit in de weg mag staan van je talent.

2. Drie brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

De PvdA wil af van de harde schoolkeuze zodra een leerling twaalf jaar is en de basisschool verlaat. Er komen drie schooladviezen: voorbereidend vakonderwijs (lagere vmbo-niveaus), voorbereidend beroepsonderwijs (hogere vmbo-niveaus en havo) en voorbereidend hoger onderwijs (havo, vwo en gymnasium). Door de invoer van de brede brugklas krijgt elke leerling langer de tijd zich te ontwikkelen. Het voorkomt een hoop keuzestress op jonge leeftijd en het doet recht aan laatbloeiers die in een ander tempo leren dan gemiddeld, zo is de mening. Opvallend is wel dat het praktijkonderwijs niet genoemd wordt.

3. Passend onderwijs

Kinderen met een beperking moeten zoveel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijs. Ouders mogen zelf bepalen op welke school hun kind passend onderwijs krijgt. Leraren moeten beter getraind worden in het omgaan met verschillen in de klas, zodat ze ook beter in staat zijn passend onderwijs te verzorgen.

4. Het vakmanschap van de leraar voorop

In het primair en voortgezet onderwijs willen zij de lestaak stapsgewijs terugbrengen tot 20 uur. Dat geeft docenten de tijd om te investeren in kwaliteit van lesgeven en het begeleiden van kinderen. Daar hoort ook een betere beloning voor leraren bij. Prestatiebeloningen passen niet in het onderwijs.

5. Meer geld naar cultuur

Op school wil de PvdA ook meer aandacht voor cultuur. Het brengt leerlingen bij over wie we zijn en wat ons bindt. Nu heeft 90 procent van de mbo’ers een cultuurkaart. Dat gaat naar 100 procent. Ze willen verder investeren in cultuureducatie op middelbare scholen, met vmbo als prioriteit.

6. Extra investeringen in het beroepsonderwijs en bijscholing van werknemers

Over tien jaar wil de PvdA dat Nederland de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft. Vakkennis staat voorop, maar er moet ook meer aandacht komen voor algemene vaardigheden tijdens de lessen. Daarom moet er de komende vijftien jaar miljarden euro’s extra geïnvesteerd worden.

De PvdA gebuikt ferme taal en stelt duidelijke doelen. Het zijn plannen die het onderwijs kan toejuichen, want er gaat flink geïnvesteerd worden in het onderwijs en bijscholing, als het aan de PvdA ligt.

Jacobien Ubbink

Leermiddelenontwikkelaar met hart voor het onderwijs. Ruime ervaring als uitgever van educatieve materialen, zowel aan de conceptuele als aan de didactische kant. Sparringpartner voor docenten als het gaat om implementatie van innovatieve leermiddelen en het meten van groei. Plezier in moestuinieren en het lopen van lange afstanden.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer