Ook niet-gekoppelde keuzedelen mogelijk?

Ook niet-gekoppelde keuzedelen mogelijk?

Sinds kort ligt er bij de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Deze nota betreft een belangrijke aanpassing met betrekking tot de keuzedeelverplichting. Preciezer geformuleerd: keuzedelen hoeven niet per se meer gekoppeld te zijn aan een kwalificatie.

Meer keuzemogelijkheden

Mbo-studenten krijgen door de wijziging meer keuzemogelijkheden. Een student kan namelijk, naast keuzedelen die gekoppeld zijn aan de kwalificatie, op verzoek een keuzedeel volgen dat niet is gekoppeld aan de kwalificatie.

Een voorbeeld om een en ander te verduidelijken:
In het kwalificatiedossier Pedagogisch werk is opgenomen de kwalificatie Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op niveau 4. Aan deze kwalificatie zijn (op dit moment) de volgende keuzedelen gekoppeld: Diversiteit, Combifunctionaris IKC/Brede School, Expressief talent, Duits in de beroepscontext A2, Jeugd- en opvoedhulp, Ondernemerschap mbo, Instroom pabo aardrijkskunde, Instroom pabo geschiedenis, Instroom pabo natuur & techniek.
Een student aan deze opleiding zou, gebruikmakend van de afwijkingsmogelijkheid, bijvoorbeeld het keuzedeel Mode en textiel kunnen kiezen dat gekoppeld is aan een andere kwalificatie. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen bij handvaardigheidsactiviteiten in de kinderopvang of bij de verdere loopbaan van de student.

Van niet-gekoppeld naar gekoppeld

Ondanks dat een dergelijk keuzedeel niet is gekoppeld aan de kwalificatie, telt dit keuzedeel wel mee voor de invulling van de keuzedeelverplichting van de opleiding. En voorwaarde blijft dat het gekozen keuzedeel geen overlap mag hebben met de desbetreffende kwalificatie.

Mocht blijken dat een niet-gekoppeld keuzedeel relatief veel wordt gevolgd bij een kwalificatie, dan kan besloten worden het desbetreffende keuzedeel alsnog te koppelen aan de kwalificatie. Voor het volgen van dat keuzedeel bij die kwalificatie hoeft dan niet meer gebruik te worden gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid. De verwachting is dat met het verstrijken van de tijd zal blijken dat bepaalde keuzedelen relevant zijn voor steeds meer kwalificaties.

Implicaties

In de komende weken zal door het Regieteam herziening mbo nader worden onderzocht wat de implicaties van deze wijziging zijn en welke aandachtspunten voor de verdere implementatie van de herziene kwalificatiestructuur van belang zijn.

Als gevolg van de wijziging zal er duidelijkheid moeten komen over:

 • wat ‘op verzoek van de student’ precies betekent
 • het aanbod waaruit de student kan kiezen: het aanbod van de school, de opleiding of het hele register keuzedelen
 • de verantwoording van scholen als ze afwijken van de koppeling
 • hoe kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van overlap
 • hoe het werkt met doorstroom en vrijstellingen bij niet-gekoppelde keuzedelen
 • wat een en ander betekent voor de onderwijssystemen en -processen.

Zo blijven de keuzedelen de gemoederen bezig houden. Ik ben benieuwd welke voor- en nadelen u ziet met betrekking tot niet-gekoppelde keuzedelen. Laat mij het s.v.p. maar weten.

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

1 reactie

 1. Jikke Nales augustus 22, at 08:34

  Hallo, op die manier komt de titel "Keuzedeel" als iets beter tot zijn recht. Het gaat er wat mij betreft bij het keuzedeel om dat een student zelf de keuze kan maken waarin hij/zij zich wil verdiepen, zich breder wil ontwikkelen, in plaats van dat hij/zij moet kiezen uit de door anderen opgelegde keuzen. Ik kan het me zelfs nog wel iets ruimer voorstellen; namelijk dat de student helemaal zelf zijn keuze kan maken waarin hij/zij zich wil gaan verdiepen, door een weloverwogen plan te schrijven, met in het plan opgenomen doelen, aanpakken en concrete afspraken met derden.

  Beantwoorden

Reageer