Ook beter onderwijs voor het mbo?

Ook beter onderwijs voor het mbo?

Een week geleden werd de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer en werd ook de onderwijsbegroting 2015 bekend met als motto: ‘beter onderwijs voor iedereen’.
Inmiddels zijn we een week verder en heeft een en ander wat kunnen bezinken. De vraag is nu of met deze onderwijsbegroting ook het onderwijs voor de mbo-student beter gaat worden.

De vraag die daaraan voorafgaat is of het mbo-onderwijs dan niet goed is. Welnu, wees gerust, dat is niet het geval. Het onderwijs in Nederland, ook dat in het mbo, is goed. Maar…het kan nog beter, aldus het Ministerie van OCW.

In het mbo is vanaf 2015 jaarlijks € 25 miljoen gereserveerd voor een excellentieprogramma en wordt er werk gemaakt van internationalisering. Daarnaast is er vanaf volgend jaar € 75 miljoen extra beschikbaar voor technische en andere kostbare opleidingen in het mbo. Nieuw zijn de kwaliteitsafspraken, waarbij mbo-instellingen worden afgerekend op hun prestaties, zoals dit al het geval is in het hoger onderwijs.

De vraag is of dit voldoende zal zijn om het mbo-onderwijs daadwerkelijk beter te maken.
OCW geeft zelf aan dat studenten van vandaag straks aan het werk gaan in beroepen die we nu nog niet kennen, dat studenten zich onvoldoende uitgedaagd voelen en onder hun kunnen presteren, dat niet elke student op de juiste plek zit en dat niet elke docent het beste uit zichzelf haalt.
Dit lijken terechte constateringen, maar die zijn tegelijkertijd niet mis!

De stap van goed naar beter onderwijs ga je, alle goede bedoelingen ten spijt, niet maken met extra geld voor programma’s en dergelijke. Dat is investeren in het bestaande en ‘vooruit naar vroeger’.
Het geld kan beter besteed worden om een kanteling van het onderwijs in te zetten waarbij niet het bestaande onderwijssysteem als uitgangspunt wordt genomen, maar de mens: de leerling en de docent. Mensgericht, motiverend en stimulerend onderwijs met zo min mogelijk bureaucratie.

De samenleving verandert in rap tempo. Het gesprek over wat studenten nodig hebben om deel te nemen aan die snel veranderende samenleving moet breed en op goede gronden worden gevoerd. United4education is een initiatief om die radicale verandering in het onderwijs teweeg te brengen met uiteindelijk hetzelfde doel als OCW: van goed naar beter onderwijs voor iedereen, dus ook voor het mbo.

Kortom, OCW kan het gereserveerde geld voor 2015 beter besteden aan initiatieven als United4education om het doel ‘beter onderwijs voor iedereen’ te bereiken. In een volgende blog overigens meer over United4education, waar ik vanuit Edu’Actief bij betrokken ben.

Een en ander laat onverlet dat mbo-studenten minister Jet Bussemaker van OCW kunnen blijven kleden, niet alleen op Prinsjesdag! Daarmee zorgen ze ervoor dat niet alleen de minister er beter bijloopt, maar laten ze een mooi voorbeeld zien van anders en beter mbo-onderwijs in Nederland.

Bron afbeelding: Rijksoverheid

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer