Ontwikkeling profiel Groen van start

Ontwikkeling profiel Groen van start

Op 5 februari 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het nieuwe examenprogramma voor het profiel Groen. De vernieuwingscommissie (VC) heeft van het ministerie van EZ de opdracht gekregen om voor 1 mei 2014 een (1) nieuw examenprogramma voor de groene ‘sector’ van het vmbo te ontwikkelen. Daarnaast worden er keuzedelen ontwikkeld.

Voor  AOC- of VBG-scholen wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar informatie wordt gegeven over  de gekozen structuur (kern, profiel en keuze) en de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe examenprogramma groen. Deze bijeenkomst vindt op 19 maart 2014 plaats om 10.00 en 12.30 uur bij STOAS Vilentum in Wageningen.

De bijeenkomst zal bestaan uit een plenaire presentatie van de gekozen structuur en een presentatie in subgroepen over de stand van zaken rond vmbo-groen. Uiteraard is er gelegenheid vragen te stellen.

Er is plaats voor 100 personen. Wanneer er meer belangstelling is, zal er een extra bijeenkomst georganiseerd worden. Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen op www.vernieuwingvmbo.nl.

 

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer