Samenvatting advies Onderwijsraad: Doordacht digitaal

Samenvatting advies Onderwijsraad: Doordacht digitaal

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege dat de regering en de Kamer adviseert over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs. Gisteren heeft deze raad het advies Doordacht Digitaal gepubliceerd. In dit advies beantwoordt de raad de vraag: Hoe kan het onderwijs optimaal profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt?
Het antwoord is geformuleerd in drie aanbevelingen.

1 Ontzorg het onderwijs door randvoorwaarden voor digitalisering te garanderen

Dat houdt in dat er meer samenwerking zou moeten komen op het gebied van de technische aspecten rondom digitalisering. Geen keur aan technische systemen waar scholen nu mee te maken hebben. Het technische deel zou losgekoppeld moeten worden van de inhoud en gestandaardiseerd moeten worden. Daarnaast zou er meer aandacht uit moeten gaan naar beveiliging en privacy. Niet alleen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, maar ook door de gevaren te onderkennen van big data en cyberpesten.

2 Vergroot het eigenaarschap van digitalisering in het onderwijsveld

Docenten zouden meer eigenaarschap van digitalisering moeten krijgen. Educatieve uitgeverijen bieden kwaliteit, samenhang en continuïteit. Maar de hogere kosten voor digitale leermiddelen, o.a. door het hogere btw-tarief, staan snelle innovatie in de weg. De onderwijsraad adviseert daarom ook het ontwikkelen van open leermiddelen krachtiger te ondersteunen. Bovendien is het noodzakelijk dat de digitale deskundigheid in het onderwijsveld wordt uitgebouwd.

3 Verken digitale toepassingen om ervaring op te doen en visie te ontwikkelen

De raad adviseert docenten digitale toepassingen uit te laten proberen in laagdrempelige pilots. Zo kan gezamenlijk een duidelijke visie worden ontwikkeld op ict en onderwijs. Daarbij dient ook altijd oog te zijn voor de nadelige gevolgen van veel ict-gebruik.

Maar digitaliseren om het digitaliseren sluipt er toch in

Hoewel ik me in veel zaken goed kan vinden, krijg ik het gevoel dat soms toch de digitalisering te centraal wordt gesteld. Zo wordt er in de bijgevoegde brief aan de minister gesteld dat digitalisering van het onderwijs nodig is om jongeren voor te bereiden op deelname aan onze digitale maatschappij. De vraag is of dat echt zo is. Wat vind jij?

Jori Mur.

Mijn naam is Jori Mur en ik ben manager digitale producten binnen Edu’actief. Ik word enthousiast van alles wat met ICT, taal en onderwijs te maken heeft. Een brug slaan tussen technische ICT-specialisten aan de ene kant en de onderwijsexperts aan de andere kant vind ik het leukste om te doen. Verder houd ik van lezen, vooral van geschiedenisboeken (fictie en non-fictie) en je kunt me altijd uitnodigen voor een avondje pubquizzen!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer