Onderwijs in de VS: Work hard, dream big

Onderwijs in de VS: Work hard, dream big

De Verenigde Staten zijn een federale republiek die bestaat uit 50 staten. De inhoud, eindtermen en kwaliteit van het onderwijs verschilt per staat. Elke staat is verantwoordelijk voor het onderwijs op lager en middelbaar niveau en voor een deel op hoger niveau. Een paar jaar geleden bezocht ik in de VS een paar scholen voor vocational education. Vocational education is te vergelijken met ons mbo.

Een paar dingen vielen me op tijdens mijn bezoek aan deze scholen. Ten eerste zijn deze scholen sterk gericht op de regionale arbeidsmarkt. Ze proberen continu in te spelen op de actuele vraag naar werk vanuit hun directe omgeving. Scholen hebben zeer intensief contact met de werkgevers uit de regio. Werkgevers overleggen met de school over de ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt en zoeken samen naar oplossingen om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Werkgevers zorgen in sommige gevallen voor compleet ingerichte lokalen met bijvoorbeeld de nieuwste snufjes op het gebied van techniek voor automonteurs. En ze leiden docenten op, zodat zij leerlingen op een goede manier kunnen opleiden. De lokalen staan buiten schooltijd ter beschikking aan de werkgevers, zodat die hun eigen mensen kunnen bijscholen. School en bedrijf werken samen aan goed opgeleide werknemers en een goede aansluiting tussen school en werk.

Een ander ding dat me opviel was dat de leerlingen trots zijn op hun school. Dat was in ieder geval de indruk die ik kreeg. Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren en te werken. Dat bleek uit de rust die er heerst en de inzet van leerlingen en docenten. Op de muren staan slogans als ‘Work hard, dream big’. Amerikaans, vinden wij. Maar ach, het heeft ook wel wat.

Het onderwijs in de VS heeft de laatste jaren te kampen met bezuinigingen. En de scholen die ik bezocht heb zullen er nu anders uitzien. Toch zie ik dat de toeleiding naar arbeid nog altijd de grootste drijfveer is voor vocational education en dat men ondanks minder financiële middelen blijft zoeken naar de best haalbare oplossingen.

Jacobien Ubbink

Leermiddelenontwikkelaar met hart voor het onderwijs. Ruime ervaring als uitgever van educatieve materialen, zowel aan de conceptuele als aan de didactische kant. Sparringpartner voor docenten als het gaat om implementatie van innovatieve leermiddelen en het meten van groei. Plezier in moestuinieren en het lopen van lange afstanden.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer