Nieuw toezicht Inspectie van het Onderwijs

Nieuw toezicht Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt haar toezicht om beter aan te sluiten op de praktijk van het onderwijs en verwachtingen die ouders, leerlingen en de maatschappij van het onderwijs hebben.

Onderstaande animatie licht de vernieuwde toezicht toe.

[field name=iframe]

De belangrijkste veranderingen puntsgewijs:

  • Naast scholen die moeten verbeteren (bewaken basiskwaliteit) wordt er ook aandacht besteed aan scholen die beter kunnen (stimuleren verbetering).
  • Kwaliteitsverschillen tussen scholen worden beter zichtbaar. Onderscheid wordt zichtbaar bij beoordeling, gegevensverzameling en wijze van stimuleren voor verbetering.
  • Bredere kijk bij de beoordeling (leerwinst, binnen- en buitenschoolse context, sociale leerklimaat en welbevinden leerlingen, ouders en leerkrachten wordt meegenomen). Dit brede beeld wordt vastgelegd in kwaliteitsprofiel van de school.
  • Kwaliteitsprofielen kunnen met elkaar vergeleken worden en maken inzichtelijk hoe de school op cruciale kwaliteitsgebieden levert.
  • De Inspectie zal zich meer richten op besturen en hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun scholen en het formuleren hun eigen onderwijs en ambities.

De minister en staatssecretaris van onderwijs hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de vernieuwingen in het toezicht.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer