Nieuw regeerakkoord: kansen voor studenten pedagogisch werk

Nieuw regeerakkoord: kansen voor studenten pedagogisch werk

In het artikel ‘Regeerakkoord en ons beroepsonderwijs’ is door mijn collega Rob van der Ploeg al ingegaan op het nieuwe regeerakkoord en de gevolgen voor ons beroepsonderwijs. In dit artikel wil ik ingaan op een specifiek deel, namelijk de opleiding pedagogisch medewerker. Zorgt dit regeerakkoord voor meer kansen voor studenten die nu de opleiding volgen?

Extra geld

De afgelopen jaren zagen we in het basisonderwijs steeds minder onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. En dat terwijl ze zo hard nodig zijn. Het nieuwe kabinet wil de werkdruk in het primair onderwijs gelukkig verlagen en stelt hiervoor 450 miljoen euro beschikbaar. Zou elke school nu meerdere onderwijsassistenten kunnen aannemen? Ter verlichting van de docent? En zouden deze studenten nu meer kansen hebben op een baan? Ik hoop het zo voor ze.

Het nieuwe kabinet wil daarnaast 170 miljoen uittrekken voor de versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie, met extra aandacht geven aan achterstandsleerlingen en laaggeletterdheid. Prachtig! Dit biedt kansen voor de onderwijsassistent en de pedagogisch medewerker op bijvoorbeeld de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Rekentoets

De rekentoets is de afgelopen jaren zoveel in het nieuws geweest. En het kabinet wil nu dat de rekentoets in het mbo beroepsgericht gaat worden. Zal de rekentoets voor het mbo, en de opleiding pedagogisch medewerker echt veranderen? De onderwijsassistent wordt immers opgeleid om het onderwijs te assisteren op de basisscholen. En daar hebben we een rekencurriculum dat niet beroepsspecifiek is. Bij techniek, horeca en zorg snap ik de keuze voor een beroepsgerichte rekentoets heel erg goed. Eigenlijk vindt iedereen dat meer dan logisch. Want dat wilden we toch ook bereiken met de rekentoets?

Doorstroming naar hbo

 Het zijn mooie initiatieven die in het regeerakkoord staat om de doorstromingen van vmbo naar mbo en mbo naar het hbo te bevorderen. Hierdoor kan de onderwijsassistent ook doorstromen naar de pabo, en krijgt hij een kleine financiële steun. Dit biedt veel kansen, want ook onder mbo’ers zitten potentiele goede leerkrachten. Die hebben qua studie net een iets langere weg nodig. Maar dat is geen enkel probleem. Goede leraren zijn heel erg welkom.

Wat ik mis?

Er wordt niets gezegd over het opleiden voor leraren voor het mbo. Er wordt wel iets geschreven over differentiëren in de lerarenopleidingen. En er komen specialisaties voor het vmbo en het vakgericht lesgeven. Natuurlijk willen we voor veel vakken een vakexpert. Maar zouden er toch niet mogelijkheden zijn om echt beroepsgerichte mbo lerarenopleidingen te maken? Ik juich de initiatieven van bijvoorbeeld het Deltion ook toe. Prachtig hoe vakmensen daar lesgeven.

Nathalie de Weerd

Nathalie de Weerd is uitgever bij Edu'Actief voor de methodes Leefstijl, Angerenstein Welzijn en Factor-e Welzijn. In haar vrije tijd is ze betrokken bij het onderwijs, loopt ze hard en bakt ze vaak.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer