Mooi onderwijs: Kansrijk Opleiden

Mooi onderwijs: Kansrijk Opleiden

Door een collega werd ik gewezen op een mooi initiatief van het DaCapo College  (vmbo) en Leeuwenborgh Opleidingen (mbo): Kansrijk Opleiden.

Samen hebben de scholen een doorlopende leerlijn Facilitaire Dienstverlening (FD2) opgezet: een traject speciaal voor leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum. Leerlingen krijgen onderwijs in kleine groepen. Veiligheid en structuur tijdens de opleiding en stimulering van de leerlingen leiden tot goede resultaten. Het doel is om ook leerlingen die moeite hebben om in het reguliere onderwijs hun draai te vinden te helpen aan een startkwalificatie en een kansrijke positie op de arbeidsmarkt.

De opleiding bestaat uit werken en leren. Twee dagen per week krijgen de leerlingen op school theorieles, twee dagen in de week volgen ze een externe stage en één dag per week volgen ze praktijklessen op school waarbij ze op verschillende afdelingen binnen school meewerken.

[field name=iframe]

Wat Kansrijk Opleiden bijzonder maakt, is dat leerlingen niet alleen werken aan een kansrijke positie op de arbeidsmarkt, maar ook aan hun persoonlijke groei. Het is prachtig om te horen dat de leerlingen weten dat ook zij er toe doen, dat ze zelfvertrouwen krijgen en sociaal redzamer zijn. Dat zijn naast de startkwalificatie prachtige dingen die je de leerling meegeeft!

Meer informatie over Kansrijk Opleiden? Lees de folder of bezoek de website van Kansrijk Opleiden.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer