Loopbaansturing: Zo werk ik aan mijn doelen

Loopbaansturing: Zo werk ik aan mijn doelen

Loopbaansturing. Ofwel een leerling komt in actie om te werken aan zijn of haar doelen. De vraag is natuurlijk hoe werkt een leerling aan zijn doelen en welke acties onderneemt een leerling om meer kansen te krijgen op werk dat bij hem past. Wat gaat deze leerling leren, organiseren, experimenteren en oefenen om daar een goed beeld van te krijgen? De leerling is hierbij aan zet en wordt eigenaar van zijn eigen proces.  Een mooi fenomeen voor onderwijsland omdat normaal gesproken juist veel voor hem bepaald wordt door ons leraren.

Leerling in actie!

Dit zijn mooie woorden maar hoe zet je de leerling nu in actie? Uiteindelijk heb je als leraar een belangrijke rol in dit proces. Mijn tips:

  • laat een leerling nieuwsgierig worden
  • laat een leerling zelf dingen uitzoeken
  • laat een leerling vooral dingen uitproberen.

Zo is hij zelf bezig met zijn loopbaanproces. Stimuleren, motiveren en gesprekken zijn de keywords voor deze competentie. Ga met de leerling in gesprek en probeer de leerling uit te dagen zelf acties te ondernemen en initiatief te nemen. De kracht van de begeleiding is niet om voor de leerling in te vullen wat hij zou moeten doen, maar de leerling te helpen na te denken over welke stappen hij zou kunnen nemen.

Dit kunnen grote of kleine stappen zijn. Belangrijk is dat iedere stap haalbaar is, en dat de leerling deze stap durft te nemen. De stap moet ook uitdagend zijn: iets nieuws ervaren en leren wat hij nog niet eerder gedaan heeft.

Kan elke leerling dit?

Dat is een interessante vraag.  Ja, elke leerling van onderbouw tot bovenbouw is in staat om met de juiste begeleiding stapjes te nemen in zijn loopbaanproces.

Kan een loopbaanbegeleider dit?

Een andere vraag die daar aan vooraf gaat is: Kan de loopbaanbegeleider iedere leerling goed begeleiden? Kan de begeleider in de vorm van mentor, decaan, vakdocent maar ook de ouder de leerling uitdagen om een stapje te nemen in zijn loopbaanproces? Het antwoord op deze vraag is een uitdaging op zich. Elke volwassene die een belangrijke rol inneemt in het loopbaanproces van een leerling zou in staat moeten zijn om de juiste vragen aan de leerling te kunnen stellen zowel in onderbouw als bovenbouw.

Daag ook de begeleider(s) uit!

Dus de uitdaging zit niet alleen bij de leerling die kleine stapjes zal moeten nemen in zijn loopbaanproces, ook de begeleider zal uitgedaagd moeten worden om de juiste vragen te stellen aan de leerling om deze daadwerkelijk in actie te kunnen zetten.

Kortom loopbaansturing is een mooie loopbaancompetentie die daadwerkelijk een prestatiebewijs levert dat de leerling, onder begeleiding van zijn loopbaanbegeleider, in actie is gekomen. Het laat ook zien welke stappen er zijn genomen en wat de volgende stap is in zijn loopbaanproces. Een continu proces waarin acties elkaar opvolgen. En initiatieven zichtbaar worden, waarmee de leerling zichzelf steeds verder kan ontplooien en de regie heeft over zijn eigen loopbaan.

Lees verder: alles over het loopbaandossier. Een verplicht onderdeel binnen het vernieuwde vmbo. Het dossier waarin een leerling bewijst dat hij gewerkt heeft aan de vijf loopbaancompetenties.

Inge Kirsten

Inge Kirsten is decaan op het Buitenhout College in Almere. Daarnaast is zij werkzaam bij de Loopbaangroep die als doel heeft scholen te ondersteunen in het loopbaangericht maken van de organisatie. Als voorzitter van het sectiebestuur VMBO MBO NVS NVL maakt zij zich hard om loopbaanleren in het land en binnen decanenkringen op de kaart te zetten en decanen en mentoren te ondersteunen.

1 reactie

Reageer