Loopbaandossier wel of niet verplicht voor theoretische leerweg?

Loopbaandossier wel of niet verplicht voor theoretische leerweg?

Op 24 augustus is op de site van de Tweede Kamer de nota van staatssecretaris Dekker gepubliceerd waarin Dekker ingaat op de vragen die in de Kamer zijn gesteld naar aanleiding van de invoering van de beroepsgerichte profielen in het vmbo. Veel vragen die ik op scholen hoor, worden in deze nota behandeld en beantwoord. Zo ook het vraagstuk van een verplicht loopbaandossier voor de theoretische leerweg.

De theoretische leerweg (TL) is in de vernieuwingen een beetje een vreemde eend in de bijt. De TL heeft immers geen beroepsgericht examenprogramma en staat daarmee buiten de vernieuwing die nu wordt doorgevoerd. Een beroepsgericht programma kan alleen facultatief worden aangeboden. Het zit dan in het vrije deel van het onderwijsprogramma.

Dit houdt in dat het loopbaandossier – dat voor leerlingen in de basisberoepsgerichte (BB), kaderberoepsgerichte (KB) en gemengde leerweg (GL) verplicht onderdeel van het examenprogramma is – niet verplicht hoeft worden aangelegd door een TL-leerling. In de nota valt te lezen:

“De verplichting van het inrichten van een loopbaandossier geldt vooralsnog dan ook niet voor de theoretische leerweg. De oriëntatie op studie en beroep en het reflecteren op de toekomst vormt overigens wel een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma van de theoretische leerweg. […] De scholen bepalen hiervan zelf de omvang en de vormgeving.”

Dekker merkt wel op dat hij op steeds meer scholen ook bij de TL toenemende aandacht voor LOB ziet, bijvoorbeeld door de invoering van M-Techprogramma. De regering stimuleert deze ontwikkelingen.

Ik juich alle aandacht voor LOB en een loopbaandossier op het vmbo toe.  Het zou toch prachtig zijn dat elke leerling, ongeacht leerweg, oriënteert en reflecteert op zijn kwaliteiten en mogelijkheden? Zet op zoek gaan naar je talenten op het vmbo centraal en laat de leerling deze, inclusief passende toekomstperspectieven, vastleggen in een dossier. En, niet onbelangrijk, zorg ervoor dat de roc’s, aoc’s en vakinstellingen de waarde van dit dossier inzien. De leerling kan hiermee immers zijn motivatie voor de gekozen vervolgopleiding laten zien!

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer