Licentiestructuur in het vernieuwde vmbo

Licentiestructuur in het vernieuwde vmbo

De beroepsgerichte programma’s voor het vmbo gaan op de schop.  We gaan van ongeveer 30 beroepsgerichte programma’s naar 9 profielen verdeeld over 5 sectoren. De school bepaalt het aanbod. Welke profielen en welke keuzedelen wil de school aanbieden? Op dit moment wordt er op veel scholen nagedacht over deze vraag. Naast de vraag wat de school aan wil bieden, speelt ook de vraag wat de school aan mag bieden. Waarvoor heeft een school straks licenties nodig? En hoe worden deze licenties toegekend en verdeeld? Er wordt op dit moment door OCW nog gewerkt aan wet- en regelgeving rond licenties. De VO-raad, ondersteund door de AOC-raad, heeft een advies uitgebracht aan OCW. In dit advies wordt het volgende voorgesteld:

  1. Licenties zijn nodig op het niveau van een profiel.
  2. Voor keuzedelen is geen licentie nodig.
  3. Om een licentie voor een profiel te krijgen moet de school één van de verwante afdelingen in huis hebben.
  4. Licenties die vanaf 1 augustus 2010 echt zijn benut, kunnen omgezet worden naar een licentie voor een profiel. Dit gebeurd op basis van een transitietabel. Binnen het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) wordt besproken wat er moet gebeuren met zogenoemde ‘slapende licenties’.
  5. Aan onderliggende licenties die eerder in RPO-verband zijn verleend om bijvoorbeeld een intersectoraal programma aan te mogen bieden, kunnen geen eigenstandige rechten worden verleend. Deze onderliggende licenties komen te vervallen.
  6. Het RPO-verband blijft het overleg voor het bespreken/wijzigen van licenties in de regio. Uiteraard is actieve betrokkenheid van alle VO-partners in de regio van belang.
  7. Het streven is om het mbo, het lokale bedrijfsleven, gemeente (Economische Zaken) en/of provincie bij het overleg over de totstandkoming van het RPO te betrekken.

Vanuit de AOC-raad wordt onderstreept dat het belangrijk is dat voor AOC’s dezelfde rechten en voorwaarden gelden voor wat betreft het behouden/verkrijgen van profiellicenties en het aanbieden van keuzedelen.

Zowel de VO-raad als de AOC-raad dringen er bij OCW op aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe licentiestructuur binnen het vmbo.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer