Lezen vmbo’ers en mbo’ers nog wel?

Lezen vmbo’ers en mbo’ers nog wel?

Een veelgehoorde klacht van docenten: leerlingen en studenten lezen bijna niet meer. Ja, een vwo-leerling zie je nog wel eens voor de lol een boek lezen, maar vmbo’ers en mbo’ers? Nee. Een docente van een ROC: ‘Ze lijken lezen haast vies te vinden’.

Uitslag poll

In onze poll vroegen we u hoeveel uur een vmbo’er of mbo’er  gemiddeld per week leest. Dat is volgens u niet veel. Bijna 80% antwoordde ‘minder dan  1,5 uur’ (zie grafiek hierboven). Nog geen 5% denkt dat vmbo’ers en mbo’ers meer dan 3 uur per week lezen. Wat blijkt hierover uit onderzoek?

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat er minder gelezen wordt…

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat er op een gemiddelde dag ruim drie keer zoveel 65-plussers zijn die lezen (80%) als 13- tot 19-jarigen (25%) (Sonck & de Haan, 2015). En als we kijken naar de tijd die aan lezen besteed wordt, dan is de tijd onder alle Nederlanders vanaf 1975 gedaald van 6,1 uur per week naar 2,5 uur per week (Cloïn, 2013). Ervan uitgaande dat vmbo’ers en mbo’ers minder lezen dan de gemiddelde Nederlander, komt het antwoord ‘minder dan 1,5 uur’ dus aardig in de buurt.

Leesmonitor tijdsbesteding media

Bron: Leesmonitor, Stichting Lezen

…maar het ligt eraan wat je onder lezen verstaat

Een van u merkte terecht op: “Wat versta je onder lezen? Ik tel appjes en sms’jes lezen niet mee, evenmin nieuwssites scannen.” Als je dit soort activiteiten meetelt, kom je inderdaad hoger uit. Uit recenter onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld 42 minuten per dag, dus 4,9 uur per week besteden aan lezen (Sonck & de Haan, 2015). In dit onderzoek is lezen via alle mogelijke dragers meegenomen, dus bijvoorbeeld ook het lezen van tekst op internet. En als vmbo’ers en mbo’ers veel doen dan is het internetten op hun smartphone (overigens een andere veelgehoorde klacht).

Als je de eisen nog wat oprekt en kijkt naar digitaal communiceren (lezen en schrijven)kom je gemiddeld op 16,4 uur per week die Nederlanders besteden aan talige en geletterde activiteiten. En dan is het verschil tussen jong en oud net andersom: 13- tot 19-jarigen besteden hieraan ongeveer vier keer zoveel tijd aan als 65-plussers.

En dan hebben we natuurlijk nog andere vormen van lezen. Zoals een van u omschreef: “Je leest iemands gezicht, een stemming, maar ook een app of een gebruiksaanwijzing, een kookvoorschrift, je laptop, het krantje van een sportclub, de ondertitels van een film enz.”

Of vmbo’ers en mbo’ers nu bijna niet meer lezen hangt dus af van de vraag: wat versta je precies onder lezen? Jongeren van nu lezen inderdaad minder papieren boeken. Maar als je lezen via alle nieuwe media meetelt, lezen ze zeker niet weinig.

Martine van Huffelen

Marktdata-analist met een wetenschappelijke instelling die zich graag verdiept in praktisch onderwijsonderzoek. Is speciaal geïnteresseerd in onderzoek naar digitaal leren en vindt dat de discussie daaromtrent eerlijk gevoerd moet worden. Is ook benieuwd naar de ervaring van scholen wat betreft resultaten uit onderwijsonderzoek.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer